• ที่พัก
  
รายการ อัตรา

ค่าบริการสถานที่  
๑. ห้องพัก ห้องมาตรฐาน  ๖๐๐ บาท/วัน
          ห้องพิเศษ          ๗๐๐ บาท/วัน
๒. ห้องพักรวม คนละ                 ๑๕๐ บาท/วัน
   

ห้องพัก  

ห้องพักรวม  

 

 

 

 

 

 

คุณอยู่ที่: Home การเข้าชม บริการ ที่พัก
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter