ท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ "สร้างสวนผัก วัสดุเหลือใช้ ส.ค. ๖๐"

   ขอเชิญทุกท่านในครอบครัวมาเรียนรู้ กับกิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ กับหลักสูตร"สร้างสวนผัก วัสดุเหลือใช้" ในวันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ หลักสูตร ๑ วัน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม...

ท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ "สมุนไพรไล่แมลง ส.ค. ๖๐"

   ขอเชิญทุกท่านในครอบครัวมาเรียนรู้ กับกิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ กับหลักสูตร"การทำสมุนไพรไล่แมลง" ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ หลักสูตร ๑ วัน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม...

พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ได้รับรางวัลMuseum Thailand Awards Popular Vote ๒๐๑๗

     วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รับรางวัล “Museum Thailand Awards Popular Vote ๒๐๑๗” ที่จัดขึ้นเป็นปีแรก โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

ปิดบริการเข้าชม วันแม่แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐

   พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปิดบริการเข้าชม วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเวลา ๑ วัน 

อ่านเพิ่มเติม...

เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ปี ๒๕๖๐

   หลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์“สืบทอดพระราชปณิธาน” ทำนา ๑ ไร่ ได้เงิน ๑ แสนบาท “มาร่วมกันสร้างสรรค์ สังคมเกษตรไทย เดินตามรอยเท้าพ่อ กษัตริย์ เกษตร หลักสูตรปฏิบัติ ๕ เดือน” ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม...

ทำนา ๑ ไร่ ได้เงิน ๑ แสน เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

    สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ชมรมเกษตรสรรพสิ่งและบริษัทเทคโนโลยีสรรพสิ่ง จำกัด (อาจารย์อดิศร พวงชมภู อาจารย์เสถียร ทองสวัสดิ์) จัดอบรมหลักสูตร “การเพิ่มมูลค่าและคุณค่าผลผลิตข้าวแก่เกษตรกร ภูมิปัญญาไทย นา ๑ ไร่ ได้เงิน ๑ แสนบาท” ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมส่งเสริมนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

    เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเข้าถึงกิจกรรมและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ของคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ สบร. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ จึงได้จัดโครงการ “ติดปีกความรู้ สู่นอกห้องเรียน ปีที่ ๒” ขึ้น โดยมีหน่วยงานเข้าร่วม ๒๐ หน่วยงาน จาก ๒๕ หน่วยงานภายใต้คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอยู่ที่: Home ประชาสัมพันธ์ ข่าวของเรา
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter