ทำนา ๑ ไร่ ได้เงิน ๑ แสน เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

    สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ชมรมเกษตรสรรพสิ่งและบริษัทเทคโนโลยีสรรพสิ่ง จำกัด (อาจารย์อดิศร พวงชมภู อาจารย์เสถียร ทองสวัสดิ์) จัดอบรมหลักสูตร “การเพิ่มมูลค่าและคุณค่าผลผลิตข้าวแก่เกษตรกร ภูมิปัญญาไทย นา ๑ ไร่ ได้เงิน ๑ แสนบาท” ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมส่งเสริมนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

    เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเข้าถึงกิจกรรมและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ของคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ สบร. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ จึงได้จัดโครงการ “ติดปีกความรู้ สู่นอกห้องเรียน ปีที่ ๒” ขึ้น โดยมีหน่วยงานเข้าร่วม ๒๐ หน่วยงาน จาก ๒๕ หน่วยงานภายใต้คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 

อ่านเพิ่มเติม...

บรรยากาศงานสืบทอดพระราชปณิธานรักแม่ วันที่ ๕ สิงหาคม

     งานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง "สืบทอดพระราชปณิธาน รักแม่" ที่ตลบอบอวลไปด้วยภาพบรรยากาศรอยยิ้มของผู้คนทั่วสารทิศ ที่เดินทางมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความทรงจำดีๆ ของกันและกัน ผ่านการแลกเปลี่ยนเรื่องราวความรักที่มีมอบให้คนใกล้ชิด

อ่านเพิ่มเติม...

หลักสูตรอบรม ในงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง สืบทอดพระราชปณิธานรักแม่

   เรียนรู้หลักสูตรอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการ จากประสบการณ์จริงของผู้ปฏิบัติจริง ในงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง สืบทอดพระราชปณิธานรักแม่ วันที่ ๕ - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ตรงข้าม ร.พ.การุญเวช นวนคร จ.ปทุมธานี 

อ่านเพิ่มเติม...

ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง สืบทอดพระราชปณิธานรักแม่

   พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง สืบทอดพระราชปณิธานรักแม่ วันที่ ๕ - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ตรงข้าม ร.พ.การุญเวช นวนคร จ.ปทุมธานี 

อ่านเพิ่มเติม...

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

   ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

อ่านเพิ่มเติม...

ท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ "สุขภาพดี ด้วยอาหารพื้นบ้าน ก.ค. ๖๐"

   ขอเชิญทุกท่านในครอบครัวมาเรียนรู้ กับกิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ กับหลักสูตร"สุขภาพดี ด้วยอาหารพื้นบ้าน" ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ หลักสูตร ๑ วัน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอยู่ที่: Home ประชาสัมพันธ์ ข่าวของเรา
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter