ปิดบริการเข้าชม วันอาสาฬหบูชา พ.ศ.๒๕๖๐

    สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ปิดการเข้าชมนิทรรศการเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘  

อ่านเพิ่มเติม...

ท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ "การเลี้ยงไส้เดือนในลิ้นชัก ก.ค. ๖๐"

   ขอเชิญทุกท่านในครอบครัวมาเรียนรู้ กับกิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ กับหลักสูตร"การเลี้ยงไส้เดือนในลิ้นชัก กำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือน" ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ หลักสูตร ๑ วัน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม...

ท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ "การขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่น ก.ค. ๖๐"

   ขอเชิญทุกท่านในครอบครัวมาเรียนรู้ กับกิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ กับหลักสูตร"การขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่น" ในวันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ หลักสูตร ๑ วัน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม...

ทำนา ๑ ไร่ ได้เงิน ๑ แสน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

    สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ชมรมเกษตรสรรพสิ่งและบริษัทเทคโนโลยีสรรพสิ่ง จำกัด (อาจารย์อดิศร พวงชมภู อาจารย์เสถียร ทองสวัสดิ์) จัดอบรมหลักสูตร “การเพิ่มมูลค่าและคุณค่าผลผลิตข้าวแก่เกษตรกร ภูมิปัญญาไทย นา ๑ ไร่ ได้เงิน ๑ แสนบาท” ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 

อ่านเพิ่มเติม...

ภาพบรรยากาศงานสืบทอดภูมิปัญญาไทยเกษตร ๑ ก.ค. ๖๐

     ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ตลาดนัดแห่งองค์ความรู้ มิตรภาพ และเรื่องราวนวัตกรรมภูมิปัญญาหลากหลายยุคสมัย ที่ยังคงอยู่คู่กับวิถีของคนไทยมาช้านาน ภาพบรรยากาศของคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดดีๆ ในการผสมผสานระหว่างความทันสมัยกับวิถีชีวิตแบบดั่งเดิมให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัวและยั่งยืน ภายในงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง "สืบทอดภูมิปัญญาไทยเกษตร"

อ่านเพิ่มเติม...

แนะนำวิทยากร ในงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ ๑ - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

    แนะนำวิทยากร ในงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “สืบทอดภูมิปัญญาไทยเกษตร” วันที่ ๑ – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช (นวนคร) ปทุมธานี 

อ่านเพิ่มเติม...

หลักสูตรอบรมในงานสืบทอดภูมิปัญญาไทยเกษตร

   เรียนรู้หลักสูตรอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการ จากประสบการณ์จริงของผู้ปฏิบัติจริง ที่มาเผยเทคนิค ในงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “สืบทอดภูมิปัญญาไทยเกษตร” วันที่ ๑ – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช (นวนคร) ปทุมธานี

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอยู่ที่: Home ประชาสัมพันธ์ ข่าวของเรา
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter