ท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ "สารพัดงอก เพื่อสุขภาพและสร้างรายได้ มิ.ย. ๖๐"

   ขอเชิญทุกท่านในครอบครัวมาเรียนรู้ กับกิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ กับหลักสูตร"สารพัดงอก เพื่อสุขภาพและสร้างรายได้" ในวันเสาร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ หลักสูตร ๑ วัน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม...

ท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ "การปลูกผักยกแคร่ มิ.ย. ๖๐"

   ขอเชิญทุกท่านในครอบครัวมาเรียนรู้ กับกิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ กับหลักสูตร"การปลูกผักยกแคร่" ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ หลักสูตร ๑ วัน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม...

ท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ "การปลูกผักคุณภาพในโรงเรือนขนาดเล็ก มิ.ย. ๖๐"

   ขอเชิญทุกท่านในครอบครัวมาเรียนรู้ กับกิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ กับหลักสูตร"การปลูกผักคุณภาพในโรงเรือนขนาดเล็ก" ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ หลักสูตร ๑ วัน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม...

ท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ "การทำถุงผ้าสมุนไพร มิ.ย. ๖๐"

   ขอเชิญทุกท่านในครอบครัวมาเรียนรู้ กับกิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ กับหลักสูตร"การทำถุงผ้าสมุนไพร" ในวันเสาร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ หลักสูตร ๑ วัน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม...

ช่องทางการร้องเรียนของสำนักงาน ป.ป.ท.

      สามารถแจ้งเบาะแสการทุจริต/เรื่องร้องเรียน. ข้อมูลผู้กล่าวหาร้องเรียน. ได้ที่ช่องทางการร้องเรียนของสำนักงาน ป.ป.ท.

อ่านเพิ่มเติม...

ทำนา ๑ ไร่ ได้เงิน ๑ แสน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

    สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ชมรมเกษตรสรรพสิ่งและบริษัทเทคโนโลยีสรรพสิ่ง จำกัด (อาจารย์อดิศร พวงชมภู อาจารย์เสถียร ทองสวัสดิ์) จัดอบรมหลักสูตร “การเพิ่มมูลค่าและคุณค่าผลผลิตข้าวแก่เกษตรกร ภูมิปัญญาไทย นา ๑ ไร่ ได้เงิน ๑ แสนบาท” ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 

อ่านเพิ่มเติม...

บรรยากาศงานมหกรรม "สืบทอดพระราชปณิธาน ด้วยพลังวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทย" ปี ๒๕๖๐

     รวมภาพบรรยากาศความสวยงามของประเพณีไทยที่ส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่น มนต์เสน่ห์ที่น่าหลงใหลในวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาค ที่นำมาสาธิตและแสดงให้ผู้ที่สนใจได้ชมกันภายในงานมหกรรม “สืบทอดพระราชปณิธาน ด้วยพลังวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทย” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒ ๓ และ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของคนไทยทั่วทุกภาคที่ยังคงช่วยกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอยู่ที่: Home ประชาสัมพันธ์ ข่าวของเรา
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter