ภาพบรรยากาศงานมหกรรม วันที่ ๓ มิถุนายน ๖๐

     สีสันต์ความสนุกของการละเล่นพื้นบ้าน ความสวยงามของขบวนแห่วัฒนธรรมไทย ๔ ภาค กลิ่นอาหารพื้นบ้านประจำถิ่นแสนอร่อยที่ลอยตลบอบอวลไปทั่วทั้งบริเวณงานมหกรรม "สืบทอดพระราชปณิธาน ด้วยพลังวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทย" เชิญชวนให้ผู้คนที่เข้าร่วมงานแวะชม แวะชิม แวะช้อป อย่างไม่ขาดสาย

อ่านเพิ่มเติม...

ภาพบรรยากาศงานมหกรรม "สืบทอดพระราชปณิธาน ด้วยพลังวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทย"

     มนต์เสน่ห์ความงามของประเพณีวัฒนธรรมไทย ความสนุกสนานของการละเล่นพื้นบ้าน ๔ ภาค ความคึกคักของผู้คนมากหน้าหลายตา ที่เดินทางมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงามในงานมหกรรม "สืบทอดพระราชปณิธาน ด้วยพลังวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทย"

อ่านเพิ่มเติม...

พันธุกรรมกับนานาความเชื่อ

     นานาความเชื่อและวิธีการเลือกปลูกไม้แต่ละชนิด ไม้ที่ควรปลูกประจำทิศ เช่น ไม้ประจำทิศตะวันออกที่ควรปลูกได้แก่ ต้นมะพร้าว ต้นสารถี ช่วยเสริมสร้างดวงชะตาให้แข็งแรงไม่มีเรื่องทุกร้อน มีความรุ่งเรือง อยู่เย็นเป็นสุข ไม้มงคล

อ่านเพิ่มเติม...

เรียนรู้วิถีเกษตรไทย เข้าใจวัฒนธรรม น้อมนำคำพ่อสอน

     เพื่อร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม วิถีเกษตรไทย ๔ ภาค นิทรรศการวิถีชีวิตความเป็นอยู่ สาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาการใช้เครื่องมือเกษตร การทำอาหารพื้นบ้านในแต่ละภาค และการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย “สวยศิลป์ ถิ่นไทยงาม” วิถีชีวิตของคนล้านนา “ดินดำ น้ำชุ่ม ราบลุ่ม ภาคกลาง” เมืองอู่ข้าวอู่น้ำของไทยอุดมสมบูรณ์ ข้าว ปลา อาหาร

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิต

     พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ นวนคร ปทุมธานี จัดงานมหกรรม “สืบทอดพระราชปณิธาน ด้วยพลังวัฒนธรรม วิถีเกษตรไทย” ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

แนะนำวิทยากร ในงานมหกรรม วันที่ ๒ - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

    แนะนำวิทยากร ในจัดงานมหกรรมเพื่อร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทย วันที่ ๒ - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

อ่านเพิ่มเติม...

หลักสูตรอบรมในงานมหกรรมสืบทอดพระราชปณิธาน ด้วยพลังวัฒนธรรม วิถีเกษตรไทย

   พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดงานมหกรรมเพื่อร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทย วันที่ ๒ - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ตรงข้าม ร.พ.การุญเวช นวนคร จ.ปทุมธานี เรียนรู้วิชาของแผ่นดินกว่า ๑๐ หลักสูตร และหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอยู่ที่: Home ประชาสัมพันธ์ ข่าวของเรา
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter