งานมหกรรมเพื่อร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทย

   พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดงานมหกรรมเพื่อร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทย ๔ ภาค พิธีกรรม การละเล่น อาหารการกิน ฯลฯ วันที่ ๒ - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ตรงข้าม ร.พ.การุญเวช นวนคร จ.ปทุมธานี เรียนรู้วิชาของแผ่นดินกว่า ๑๐ หลักสูตร แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องพันธุ์ไม้กับนานาความเชื่อ 

อ่านเพิ่มเติม...

พึ่งร้านค้าให้น้อยลง พึ่งตนเองให้มากขึ้น ด้วยการ “ทำก้อนเชื้อเห็ด”

     ย่างเข้าฤดูฝนแล้ว หลาย ๆ คนคงพากันเดินเข้าป่าเพื่อไปเก็บสารพัดเห็ดที่กำลังเบ่งบานเข้าครัวและค้าขายกันอย่างสนุกสนาน แต่สำหรับคนเมือง แม้ไม่มีเห็ดป่าให้เก็บกิน ก็สามารถเพาะเห็ดหลากชนิดไว้กินเองได้ตามชอบ วันนี้พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จึงชวนคนเมืองมาทำ “ก้อนเชื้อเห็ด” ไว้ที่บ้าน

อ่านเพิ่มเติม...

เรียนและรู้ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนา

     ลดเวลาในห้องเรียน เพื่อเพิ่มเวลาแห่งประสบการณ์ชีวิตไปพร้อมๆ กับน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา จังหวัดลพบุรี ที่ตั้งใจมาเรียนรู้และสืบทอดพระราชปณิธานด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

อ่านเพิ่มเติม...

ตามรอยกษัตริย์นักพัฒนา

     บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) พาน้องๆ ตัวแทนนักเรียนจากจังหวัพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมสืบทอดพระราชปณิธานและเรียนรู้พระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

อ่านเพิ่มเติม...

ท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ "การทำก้อนเชื้อเห็ด พ.ค. ๖๐"

   ขอเชิญทุกท่านในครอบครัวมาเรียนรู้ กับกิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ กับหลักสูตร"การทำก้อนเชื้อเห็ด" ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ หลักสูตร ๑ วัน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม...

ท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ "การทำเกี๊ยวซ่าสมุนไพร พ.ค. ๖๐"

   ขอเชิญทุกท่านในครอบครัวมาเรียนรู้ กับกิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ กับหลักสูตร"การทำเกี๊ยวซ่าสมุนไพร" ในวันเสาร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ หลักสูตร ๑ วัน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม...

พอเพียงอย่างพ่อ

     ต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จังหวัดสระบุรี องค์การบริหารตำบลประสุขและองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย จังหวัดนครราชสีมา เข้าสู่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเดินตามรอยพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ ในด้านการเกษตร

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอยู่ที่: Home ประชาสัมพันธ์ ข่าวของเรา
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter