เยาวชนตัวน้อย เดินตามรอยพ่อหลวง

       เทศบาลนครปากเกร็ด พาน้องๆ เยาวชนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดพระราชปณิธานด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งในวันนี้น้องๆ ได้ทำกิจรรมต่างๆ ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในหลักสูตร "ตามรอยพ่อ กษัตริย์ เกษตร เศรษฐกิจพอเพียง" วันนี้ทั้งวันน้องๆ ได้เปิดประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านการลงมือ "ปฏิบัติการทำนาโยนกล้า" และเดินชมนิทรรศการกลางแจ้งบริเวณพื้นที่ "พิพิธภัณฑ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง" สนุกสนานไปกับกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิดที่สอดแทรกหลักทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ ๙ ให้น้องๆ ได้เรียนรู้ ต่อด้วยการชมนิทรรศการร่วมสมัยภายใน "พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา" และประทับใจกับความรักที่ในหลวง รัชกาลที่ ๙ มีให้กับคนไทยไม่เคยเสื่อมคลายผ่านการชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น ๓ มิติ "เรื่องของพ่อในบ้านของเรา" เป็นกิจกรรมส่งท้าย
คุณอยู่ที่: Home ประชาสัมพันธ์ ข่าวของเรา เยาวชนตัวน้อย เดินตามรอยพ่อหลวง
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter