พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ได้รับรางวัลMuseum Thailand Awards Popular Vote ๒๐๑๗

       วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รับรางวัล “Museum Thailand Awards Popular Vote ๒๐๑๗” ที่จัดขึ้นเป็นปีแรก โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ที่จัดโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) หรือ มิวเซียมสยาม ภายใต้งานบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ซึ่งพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นหนึ่งใน ๒๐ แห่ง ของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ที่ได้รับความนิยมจากประชาชนผู้เข้าชมเว็บไซต์ www.museumthailand.com ลงคะแนนให้ได้รับรางวัลประเภทยอดนิยม (Popular) ซึ่งปัจจุบันมีข้อมูลที่มีความเคลื่อนไหวบนเว็บไซด์มิวเซียมไทยแลนด์ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๐๐ แห่ง

 

คุณอยู่ที่: Home ประชาสัมพันธ์ ข่าวของเรา พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ได้รับรางวัลMuseum Thailand Awards Popular Vote ๒๐๑๗
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter