หนังสือพิมพ์มติชน ศุกร์ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 

 
  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ อังคาร ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 

 
  หนังสือพิมพ์แนวหน้า ศุกร์ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 

 
  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ อังคาร ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 

 
  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ พุธ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 

 
  หนังสือพิมพ์แนวหน้า พฤหัสบดี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 

 
  หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ศุกร์ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 

 
  หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก เสาร์ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 

 
  หนังสือพิมพ์โพสต์ ทู เดย์ อาทิตย์ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 

 
  หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ จันทร์ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 

 
  หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ พุธ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 

 
  บ้านเมือง พฤหัสบดี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 

 
  หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ศุกร์ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 

 
  ASTVผู้จัดการรายวัน ศุกร์ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 

 
  ไทยโพสต์ เสาร์ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 

 
  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เสาร์ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 

 
  หนังสือพิมพ์บ้านเมือง เสาร์ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 

 
  หนังสือพิมพ์สยามรัฐ เสาร์ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 

คุณอยู่ที่: Home ประชาสัมพันธ์ สื่อเผยแพร่ เป็นข่าว สื่อสารสัมพันธ์ เป็นข่าว พฤศจิกายน 2556
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter