หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ อาทิตย์ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๖

 

 
  หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก เสาร์ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖

 

 
  หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก เสาร์ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖

 

 
  บ้านเมือง ศุกร์ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

 

 
  ไทยโพสต์ เสาร์ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖

 

 
  แนวหน้า อังคาร ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖

 

 
  เดลินิวส์ อังคาร ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖

 

 
  ไทยโพสต์ พฤหัสบดี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

 

 
  บ้านเมือง พฤหัสบดี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

 

คุณอยู่ที่: Home ประชาสัมพันธ์ สื่อเผยแพร่ เป็นข่าว สื่อสารสัมพันธ์ เป็นข่าว ตุลาคม 2556
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter