โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ศึกษาดูงาน ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

    คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง เรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทำนา ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

        โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ซึ่งประกอบด้วยคณะครู และนักเรียน จำนวน ๑๗๓ คน ศึกษาดูงาน เรียนรู้นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการเกษตรและชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น ๓ มิติ เรื่องของพ่อในบ้านของเรา ณ โรงภาพยนตร์ กษัตริย์เกษตร ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕ ชั้น ๑ และได้เรียนรู้จากฐานการเรียนรู้ภายนอกและลงมือปฏิบัติจริงที่แปลงนา น้องๆจากโรงเรียนเทศบาลท่าโขลงและคณะครูได้ศึกษาวิธีการทำนาดำและได้ทดลองทำนาดำและทำนาวิธีโยนกล้าด้วยตนเองอย่างสนุกสนานและมีความสุข
 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา
คุณอยู่ที่: Home สื่อสารสัมพันธ์ ข่าวของเรา โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ศึกษาดูงาน ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
แสดงผลได้ดีใน IE ๙ Firefox ๖ Chrome ๑๔                                                   
www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter