เกษตรอิ่มอุ่น

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เชิญเที่ยวงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง " เกษตร อิ่มอุ่น" วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ