สีสัน ลีลา ภูมิปัญญาท้องถิ่น

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เชิญเที่ยวงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง " สีสัน ลีลา ภูมิปัญญาท้องถิ่น" วันที่ 1 - 2 กันยายน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ