พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร

พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เชิญร่วมงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-529-2212-13, 087-359-7171, 094-649-2333