ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธาน และอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธาน และอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>คลิก<<