ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>คลิก<<