ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
ราคากลางจ้างก่อสร้างหลังคาผ้าใบแรงดึงสูงลานจัดแสดงนิทรรศการเครื่องบินราคากลาง27 มี.ค. 2020
ประกาศ เรื่องยกเลิกการประมูลจัดหาผู้เช่าพื้นที่ให้บริการจำหน่ายอาหาร ขนมและเครื่องดื่ม ภายในพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอื่นๆ26 มี.ค. 2020
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อื่นๆ25 มี.ค. 2020
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร ความยาวไม่น้อยกว่า 10 นาที จำนวน 1 งานประกวดราคา24 มี.ค. 2020
เอกสารประกวดราคาจ้างผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร ความยาวไม่น้อยกว่า 10 นาที จำนวน 1 งานประกวดราคา24 มี.ค. 2020
ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ จ้างออกแบบและควบคุมงานปรับปรุงอาคารซุ้มทางเข้าและภูมิทัศน์ (อาคารลานโค้ง) จำนวน 1 งานอื่นๆ20 มี.ค. 2020
ราคากลางจ้างปรับปรุงลานจอดรถหน้าอาคารเรือนพัก จำนวน 1 งานราคากลาง19 มี.ค. 2020
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 จำนวน 1 อาคารประกวดราคา17 มี.ค. 2020
เอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 จำนวน 1 อาคารประกวดราคา17 มี.ค. 2020
เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนเสาเข็มกันดิน จำนวน 1 งานประกวดราคา17 มี.ค. 2020
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนเสาเข็มกันดิน จำนวน 1 งานประกวดราคา17 มี.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสอราคา ซื้อสินค้า ของที่ระลึก บรรจุภัณฑ์ วัถุดิบและอุปกรณ์ จำนวน 92 รายการอื่นๆ17 มี.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐอื่นๆ12 มี.ค. 2020
เอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 1 จำนวน 1 อาคารประกวดราคา12 มี.ค. 2020
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 1 จำนวน 1 อาคารประกวดราคา12 มี.ค. 2020
ราคากลางจ้างปรับปรุงหลังคาบ้านพักเกษตรกร จำนวน 1 งานราคากลาง12 มี.ค. 2020
ราคากลาง จ้างก่อสร้างพื้นที่ล้างผัก และห้องเก็บของบริเวณโรงเรือนผักกางมุ้ง จำนวน 1 งาน ราคากลาง12 มี.ค. 2020
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ อาคารสถานที่ พกฉ. จำนวน ๑ งานประกวดราคา10 มี.ค. 2020
เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ อาคารสถานที่ พกฉ. จำนวน ๑ งานประกวดราคา10 มี.ค. 2020
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อื่นๆ10 มี.ค. 2020