ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานแถลงข่าวโครงการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้อื่นๆ12 ก.พ. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 KV (ระบบสายส่งแรงดันสูง)อื่นๆ11 ก.พ. 2019
เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง และอาคารเฉลิมพระเกียรติฯประกวดราคา6 ก.พ. 2019
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง และอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ประกวดราคา6 ก.พ. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสำเนาสื่อการเรียนรู้แอนิเมชั่นประเภท 2 มิติ จำนวน 5,000 ชุดอื่นๆ5 ก.พ. 2019
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562อื่นๆ3 ก.พ. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 80 แกรมอื่นๆ31 ม.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาดบรรจุ 15 ปอนด์อื่นๆ31 ม.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปริ้นป้ายประชาสัมพันธ์งานตลาดนัด เพาะป่า เพาะชีวิตอื่นๆ31 ม.ค. 2019
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง และอาคารเฉลิมพระเกียรติฯประกวดราคา30 ม.ค. 2019
ร่าง ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง และอาคารเฉลิมพระเกียรติฯราคากลาง30 ม.ค. 2019
ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง และอาคารเฉลิมพระเกียรติฯประกวดราคา30 ม.ค. 2019
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างโครงการพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธานและอาคารเฉลิมพระเกียรติฯราคากลาง30 ม.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอื่นๆ30 ม.ค. 2019
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง และอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)ประกวดราคา29 ม.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอซื้อเครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุดอื่นๆ28 ม.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้ในอาหาร กิน อยู่ ดี จำนวน 104 รายการอื่นๆ25 ม.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุเพื่อใช้ดำเนินโครงการนิทรรศการสัญจรในงาน "วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562"อื่นๆ25 ม.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนิทรรศการนวัตกรรมการทำเกษตรในพื้นที่จำกัด จำนวน 1 งานอื่นๆ25 ม.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการนิทรรศการสัญจรในงาน "วันเกษตรแห่งชาติ 2562"อื่นๆ25 ม.ค. 2019