ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
ใบสั่งซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 7 รายการอื่นๆ9 ก.ย. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 7 รายการอื่นๆ3 ก.ย. 2020
ใบสั่งซื้อปุ๋ยสรรพสิ่งแห้งบำรุงพืช จำนวน 6,000 กิโลกรัมอื่นๆ27 ส.ค. 2020
ใบประกาศผู้ชนะ ปุ๋ยสรรพสิ่งแห้งบำรุงพืช จำนวน 6,000 กิโลกรัมอื่นๆ27 ส.ค. 2020
ใบสั่งซื้ตอต้นไม้ จำนวน 13 รายการอื่นๆ27 ส.ค. 2020
ใบประกาศผู้ชนะซื้อต้นไม้ จำนวน 13 รายการอื่นๆ27 ส.ค. 2020
ใบสั่งจ้างพิมพ์หนังสือเรื่อง ร้อยพรรณ พฤกษา พันธุ์ไม้ในพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯอื่นๆ24 ส.ค. 2020
ใบประกาศผู้ชนะจ้างพิมพ์หนังสือเรื่อง ร้อยพรรณ พฤกษา พันธุ์ไม้ในพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯอื่นๆ24 ส.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารศาลาเพียงดิน จำนวน 1 งานอื่นๆ21 ส.ค. 2020
ใบสั่งจ้างปรับพื้นที่เพื่อเตรียมปลูกต้นไม้ จำนวน 60 ไร่ อื่นๆ19 ส.ค. 2020
ใบประกาศผู้ชนะ จ้างปรับพื้นที่เพื่อเตรียมปลูกต้นไม้ จำนวน 60 ไร่อื่นๆ19 ส.ค. 2020
ใบสั่งซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง อื่นๆ17 ส.ค. 2020
ราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารศาลาเพียงดิน จำนวน 1 งานราคากลาง13 ส.ค. 2020
ใบสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดแสดงนิทรรศการในงานนิทรรศการหมุนเวียน "รักษ์พืช รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์ทรัพยากรไทย" จำนวน 24 รายการอื่นๆ13 ส.ค. 2020
ใบประกาศผู้ชนะซื้อวัสดอุปกรณ์ในการจัดแสดงนิทรรศการในงานนิทรรศการหมุนเวียน "รักษ์พืช รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์ทรัพยากรไทย" จำนวน 24 รายการอื่นๆ13 ส.ค. 2020
ใบสั่งจ้างจัดนิทรรศการแปลงไม้ผลอินทรีย์และนิทรรศการหญ้าแฝก จำนวน 1 งานอื่นๆ13 ส.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสื่อเผยแพร่องค์ความรู้นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง นิทรรศการ 89 ภูมิปัญญา รู้รักษา ทรัพยากรไทย จำนวน 1 งานอื่นๆ11 ส.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงการจ้างจัดทำสื่อเผยแพร่องค์ความรู้นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง นิทรรศการ 89 ภูมิปัญญา รู้รักษา ทรัพยากรไทย จำนวน 1 งานอื่นๆ11 ส.ค. 2020
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต้นท์ จำนวน 1 หลังอื่นๆ11 ส.ค. 2020
ข้อตกลงเช่าเต็นท์ จำนวน 1 หลัง อื่นๆ11 ส.ค. 2020