ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานเขื่อนเสาเข็มกันดิน ครั้งที่ 2ประกวดราคา23 พ.ค. 2019
ใบสั่งจ้างขนย้ายวัสดุอุปกรณ์สำนักงานฯอื่นๆ14 พ.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์สำนักงานฯ จำนวน 1 งานอื่นๆ13 พ.ค. 2019
ประกาศสำนักงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธาน ฯ ครั้งที่ 4ประกวดราคา10 พ.ค. 2019
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธานฯ ครั้งที่ 4ประกวดราคา10 พ.ค. 2019
ใบสั่งซื้อ อุปกรณ์ไฟฟ้า 23 รายการอื่นๆ10 พ.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 23 รายการอื่นๆ8 พ.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสินค้า ของที่ระลึก บรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบและอุปกรณ์ จำนวน 75 รายการอื่นๆ8 พ.ค. 2019
ใบสั่งจ้างจัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ สายธารแห่งพระกรุณามหาธิคุณด้านการเกษตร จำนวน 1 งานอื่นๆ30 เม.ย. 2019
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาศ 1อื่นๆ30 เม.ย. 2019
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาศ 2อื่นๆ30 เม.ย. 2019
ราคากลาง โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธาน และอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 4ราคากลาง29 เม.ย. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ สายธารแห่งพระกรุณามหาธิคุณด้านการเกษตรอื่นๆ29 เม.ย. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านกฎหมายอื่นๆ26 เม.ย. 2019
(ร่าง) ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานเขื่อนเสาเข็มกันดิน ครั้งที่ 2ประกวดราคา24 เม.ย. 2019
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานเขื่อนเสาเข็มกันดิน ครั้งที่ 2ประกวดราคา24 เม.ย. 2019
ใบสั่งซื้อธง ว.ป.ร. (บรมราชาภิเษก) ธงชาติ เสาธงไม้ และสมอบกอื่นๆ22 เม.ย. 2019
ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างงานเขื่อนเสาเข็มกันดิน ครั้งที่ 2ราคากลาง18 เม.ย. 2019
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อธง ว.ป.ร. (บรมราชาภิเษก) ธงชาติ เสาธงไม้ และสมอบกอื่นๆ11 เม.ย. 2019
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562อื่นๆ4 เม.ย. 2019