ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
จ้างเก็บขยะ งานมหกรรม ในหลวงในความทรงจำอื่นๆ9 ต.ค. 2018
จ้างจัดนิทรรศการ ฐานการเรียนรู้ ฟื้นแผ่นดินอื่นๆ9 ต.ค. 2018
จ้างจัดนิทรรศการ ฐานการเรียนรู้ เรื่องกาแฟสร้างชีวิตตามแนวความคิดพ่อของแผ่นดินอื่นๆ9 ต.ค. 2018
จ้างจัดนิทรรศการ ฐานการเรียนรู้ เรื่องเครื่องสีข้าวพอเพียงอื่นๆ9 ต.ค. 2018
จ้างจัดนิทรรศการ ฐานการเรียนรู้ เรื่องโปรตีนพระราชทาน (ปลานิล)อื่นๆ9 ต.ค. 2018
จ้างจัดนิทรรศการ ฐานการเรียนรู้ เรื่องพลังงานพระราชทาน โซล่าเซลล์อื่นๆ9 ต.ค. 2018
จ้างจัดนิทรรศการ ฐานการเรียนรู้ เรื่องศาสตร์พระราชา (ไบโอดีเซล)อื่นๆ9 ต.ค. 2018
จ้างจัดนิทรรศการ ฐานการเรียนรู้ เรื่องเพาะป่า เพาะชีวิตอื่นๆ9 ต.ค. 2018
จ้างจัดนิทรรศการ ฐานการเรียนรู้ เรื่องอาชีพพระราชทาน โคนมอื่นๆ9 ต.ค. 2018
จ้างจัดนิทรรศการ ฐานการเรียนรู้ เรื่องมะม่วงมหาชนก ผลไม้พระราชทานอื่นๆ9 ต.ค. 2018
จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย งานมหกรรมในหลวงในความทรงจำอื่นๆ9 ต.ค. 2018
จ้างทำการแสงดนตรี งานมหกรรมในหลวงในความทรงจำอื่นๆ9 ต.ค. 2018
จ้างทำการแสงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์ งานมหกรรมในหลวงในความทรงจำอื่นๆ9 ต.ค. 2018
จ้างทำการแสงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์ขับร้องขับเสภา งานมหกรรมในหลวงในความทรงจำอื่นๆ9 ต.ค. 2018
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานมหกรรมในหลวงในความทรงจำอื่นๆ9 ต.ค. 2018
จ้างเหมาปฏิบัติงานโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมและเศรษฐกิจพอเพียง งานมหกรรมในหลวงในความทรงจำอื่นๆ9 ต.ค. 2018
ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)อื่นๆ5 ต.ค. 2018
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำอาหาร อาหารว่างอื่นๆ5 ต.ค. 2018
ราคากลางเช่าเต็นท์ทรงโค้งสีขาว จำนวน 2 รายการอื่นๆ5 ต.ค. 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรั[กษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562อื่นๆ28 ก.ย. 2018