ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารจัดแสดง จำนวน 9 อาคาร อื่นๆ29 พ.ย. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงป้ายเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จำนวน 1 งานอื่นๆ29 พ.ย. 2019
หนังสือข้อตกลง เช่าเต็นท์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 หลังอื่นๆ28 พ.ย. 2019
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างหลังคาผ้าใบแรงดึงสูงลานจัดแสดงนิทรรศการเครื่องบิน อื่นๆ28 พ.ย. 2019
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างหลังคาผ้าใบแรงดึงสูงลานจัดแสดงนิทรรศการเครื่องบินอื่นๆ28 พ.ย. 2019
ข้อตกลงการจ้างจัดนิทรรศการเกี่ยวกับองค์ความรู้ ดินให้อาหาร ในการมหกรรมภูมิพลังแผ่นดินอื่นๆ28 พ.ย. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง อาคาร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงอื่นๆ27 พ.ย. 2019
ข้อตกลงการจ้างจัดนิทรรศการเกี่ยวกับองค์ความรู้ "ดินให้ชีวิต" ในการมหกรรมภูมิพลังแผ่นดินอื่นๆ26 พ.ย. 2019
ข้อตกลงการจ้างจัดนิทรรศการเกี่ยวกับองค์ความรู้ ดินให้วิถี ในการมหกรรมภูมิพลังแผ่นดินอื่นๆ26 พ.ย. 2019
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างจัดนิทรรศการเกี่ยวกับองค์ความรู้ ดินให้ชีวิต ในการมหกรรมภูมิพลังแผ่นดินอื่นๆ22 พ.ย. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดนิทรรศการเกี่ยวกับองค์ความรู้ ดินให้วิถี ในการมหกรรมภูมิพลังแผ่นดินอื่นๆ22 พ.ย. 2019
ประผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการเกี่ยวกับองค์ความรู้ ดินให้อาหาร ในการมหกรรมภูมิพลังแผ่นดินอื่นๆ22 พ.ย. 2019
ร่างประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างหลังคาผ้าใบแรงดึงสูงลานจัดแสดงนิทรรศการเครื่องบิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคา21 พ.ย. 2019
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างหลังคาผ้าใบแรงดึงสูงลานจัดแสดงนิทรรศการเครื่องบิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคา21 พ.ย. 2019
ประกาศผู้ชนะจ้างทำความสะอาดอาคารจัดแสดง จำนวน 9 อาคารอื่นๆ18 พ.ย. 2019
ใบสั่งซื้อ หลอดไฟฟ้าและขั้วหลอดที่ใช้ในอาคารจัดแสดงนิทรรศการทั้ง 9 หลัง จำนวน 9 รายการอื่นๆ15 พ.ย. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟฟ้าและขั้วหลอดที่ใช้ในอาคารจัดแสดงนิทรรศการ ทั้ง 9 หลัง จำนวน 9 รายการอื่นๆ14 พ.ย. 2019
ใบสั่งซื้อ ต้นตาลโตนด พร้อมปลูก จำนวน 15 ต้นอื่นๆ12 พ.ย. 2019
ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างหลังคาผ้าใบแรงดึงสูงลานจัดแสดงนิทรรศการเครื่องบินราคากลาง11 พ.ย. 2019
ใบสั่งซื้อ อุปกรณ์ระบบสื่อจัดแสดงนิทรรศการ พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 รายการอื่นๆ8 พ.ย. 2019