ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อธง ว.ป.ร. (บรมราชาภิเษก) ธงชาติ เสาธงไม้ และสมอบกอื่นๆ11 เม.ย. 2019
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562อื่นๆ4 เม.ย. 2019
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งฯประกวดราคา3 เม.ย. 2019
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้างก่อกร้างโรงเรือนรวบรวมพันธุกรรมสัตว์ จำนวน 3 โรงเรือนอื่นๆ27 มี.ค. 2019
หนังสือข้อตกลงเช่าเต็นท์ จำนวน 2 รายการอื่นๆ27 มี.ค. 2019
ใบสั่งซื้อ วัสดุสำหรับใช้ในการซ่อมแซมระบบท่อน้ำประปา ภายใน พกฉ. จำนวน 54 รายการอื่นๆ27 มี.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์งานมหกรรม อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อนุรักษ์ทรัพยากรไทย ของ พกฉ. ผ่านสื่อมวลชน และสื่อออนไลน์ จำนวน 1 งานอื่นๆ26 มี.ค. 2019
ใบสั่งจ้างประชาสัมพันธ์งานมหกรรม อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อนุรักษ์ทรัพยากรไทย ของ พกฉ. ผ่านสื่อมวลชน และสื่อออนไลน์อื่นๆ26 มี.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต้นท์ จำนวน 2 รายการอื่นๆ25 มี.ค. 2019
ใบสั่งซื้อ วัสดุในการปรับปรุงระบบน้ำรอบอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง 9 หลังอื่นๆ25 มี.ค. 2019
ใบสั่งซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุดอื่นๆ25 มี.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการซ่อมแซมระบบท่อประปาภายใน พกฉ จำนวน 54 รายการ อื่นๆ22 มี.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการปรับปรุงระบบน้ำรอบอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง 9 หลัง จำนวน 26 รายการอื่นๆ21 มี.ค. 2019
ใบสั่งจ้าง สำรวจและขุดลอกคลองรอบอาคารทั้ง 9 หลัง และทำความสะอาดบ่อน้ำพุ บริเวณ อ.5อื่นๆ19 มี.ค. 2019
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานเขื่อนเสาเข็มกันดินประกวดราคา13 มี.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจและขุดลอกคลองรอบอาคารทั้ง 9 หลังอื่นๆ13 มี.ค. 2019
ใบสั่งซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการอื่นๆ12 มี.ค. 2019
ใบสั่งจ้าง ปรับพื้นที่และถมดินบริเวณริมสระน้ำติดกับที่ตั้งเรือขุดฯอื่นๆ8 มี.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุดอื่นๆ8 มี.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการอื่นๆ6 มี.ค. 2019