ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อจอ Screen LED แบบ Indoorตกลงราคา29 ส.ค. 2017
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ เช่าเครื่องถ่ายเอกสารราคากลาง28 ส.ค. 2017
ประกาศรายชื่อโครงการสร้างโรงเรือนรวบรวมพันธุกรรมสัตว์ จำนวน 3 โรงเรือนตกลงราคา22 ส.ค. 2017
ตาลงราคา จัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ตกลงราคา21 ส.ค. 2017
ตกลงราคา จ้างทำป้ายนิทรรศการ ขนาด 60x160 เซนติเมตร จำนวน 297 ป้ายตกลงราคา21 ส.ค. 2017
ตกลงราคา พิมพ์ภาพวาด พร้อมใส่กรอบ จำนวน 80 ชิ้นตกลงราคา21 ส.ค. 2017
ตกลงราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการตกลงราคา21 ส.ค. 2017
ตกลงราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 83 รายการตกลงราคา18 ส.ค. 2017
ตกลงราคา จ้างทำราวกันตกห้องนอนรวม อาคารเรือนพักอาศัยใหม่ จำนวน 1 งานตกลงราคา18 ส.ค. 2017
ตกลงราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการตกลงราคา18 ส.ค. 2017
ตกลงราคา จ้างถ่ายภาพ พร้อมอุปกรณ์ในการถ่ายภาพตกลงราคา18 ส.ค. 2017
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างตกแต่งภายใน และเฟอร์นิเจอร์ อาคารเรือนพักอาศัยใหม่ ๕ ชั้นประกวดราคา17 ส.ค. 2017
ตกลงราคา จ้างออกแบบนิทรรศการรอบโรงภาพยนตร์ 3 มิติ ผลิตและติดตั้งตกลงราคา17 ส.ค. 2017
ตกลงราคา จ้างทำป้ายบอกทางพร้อมติดตั้งตกลงราคา17 ส.ค. 2017
ตกลงราคา เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 3 เครื่องตกลงราคา10 ส.ค. 2017
ตกลงราคา โครงการจ้างออกแบบพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธานตกลงราคา10 ส.ค. 2017
ตกลงคารา โครงการออกแบบอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และตลาดเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตกลงราคา10 ส.ค. 2017
ประกาศโครงการสร้างโรงเรือนรวบรวบพันธุกรรมสัตว์ จำนวน ๓ โรงเรือนสอบราคา9 ส.ค. 2017
ตกลงราคา จ้างทำประตู หน้าต่างด้านหน้าอาคาร 8ตกลงราคา7 ส.ค. 2017
ตกลงราคา จ้างติดตั้งปั้มสูบน้ำแบบหอยโข่งพร้อมเดินท่อส่งน้ำเข้าถังเก็บน้ำตกลงราคา7 ส.ค. 2017