ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนเสาเข็มกันดินประกวดราคา28 ก.พ. 2019
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานเขื่อนเสาเข็มกันดินประกวดราคา28 ก.พ. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนมุ้งและหลังคาพลาสติกของมุ้งปลูกผัก จำนวน 10 หลังอื่นๆ28 ก.พ. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานเปลี่ยนเสื้อท่อสูบน้ำ เข้า-ออก จำนวน 2 ตัวอื่นๆ28 ก.พ. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อภาพยนตร์แอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 1 งานอื่นๆ27 ก.พ. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและทาสีฝ้าเพดานเฉลียงอาคารและทางเดินอื่นๆ26 ก.พ. 2019
หนังสือข้อตกลงจ้างทำงานด้านบัญชี และงานฝ่ายการคลังอื่นๆ26 ก.พ. 2019
ข้อตกลงการจ้างเหมาเอกชนทำงานด้านบัญชี และงานฝ่ายการคลัง ส.103อื่นๆ26 ก.พ. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนทำงานด้านบัญชีและงานฝ่ายการคลังอื่นๆ26 ก.พ. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการนิทรรศการสัญจรในงาน "วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562" จำนวน 3 รายการอื่นๆ25 ก.พ. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์งานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ พกฉ. ผ่านสื่อวิทยุ และสื่อออนไลน์ จำนวน 1 งานอื่นๆ22 ก.พ. 2019
หนังสือข้อตกลงประชาสัมพันธ์งานตลาดนัด ผ่านสื่อออนไลน์อื่นๆ22 ก.พ. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า ของที่ระลึก บรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบและอุปกรณ์ จำนวน 74 รายการอื่นๆ21 ก.พ. 2019
ร่างประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนเสาเข็มกันดินประกวดราคา21 ก.พ. 2019
ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานเขื่อนเสาเข็มกันดินประกวดราคา21 ก.พ. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบบรทุกอเนกประสงค์ จำนวน 1 คันอื่นๆ14 ก.พ. 2019
ราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนเสาเข็มกันดินราคากลาง14 ก.พ. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานแถลงข่าวโครงการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้อื่นๆ12 ก.พ. 2019
ใบสั่งจ้าง เรื่องปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 KV (ระบบเเรงดันสูง) บริเวณประตู 3 ถึงอาคารเรือนพัก 1อื่นๆ12 ก.พ. 2019
ใบสั่งจ้างจัดงานแถลงข่าวโครงการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระราชาสู่ห้องเรียนอื่นๆ12 ก.พ. 2019