ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
ใบสั่งซื้อคอมพิวเตอร์จอทัชสกรีน พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่องอื่นๆ21 พ.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ระบบสื่อจัดแสดงนิทรรศการ พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 รายการอื่นๆ21 พ.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงร้าน wisdom cafeอื่นๆ19 พ.ค. 2020
ใบสั่งซื้อวัสดุการเกษตร 14 รายการอื่นๆ18 พ.ค. 2020
ใบสั่งจ้าง ทำระหัดวิดน้ำ พร้อมชุดขับเคลื่อน จำนวน 1 งาน อื่นๆ18 พ.ค. 2020
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 (งบเงินทุน)อื่นๆ15 พ.ค. 2020
สัญญาจ้างซ่อมปรับปรุงหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 1 จำนวน 1 อาคาร อื่นๆ15 พ.ค. 2020
สัญญาจ้างก่อสร้างพื้นที่ล้างผัก และห้องเก็บของบริเวณโรงเรือนผักกางมุ้ง จำนวน 1 งานอื่นๆ15 พ.ค. 2020
สัญญาจ้างปรับปรุงหลังคาบ้านพักเกษตรกร จำนวน 1 งานอื่นๆ15 พ.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 14 รายการอื่นๆ13 พ.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำระหัดวิดน้ำอื่นๆ13 พ.ค. 2020
สัญญาจ้างผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร ความยาวไม่น้อยกว่า 10 นาที จำนวน 1 งานอื่นๆ12 พ.ค. 2020
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562อื่นๆ12 พ.ค. 2020
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนเสาเข็มกันดินอื่นๆ8 พ.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านนำชมพิพิธภัณฑ์และสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 1 รายอื่นๆ30 เม.ย. 2020
ประกาศผลผู้ชนะการจ้างเหมาบริการเอกชน ไตรมาส 2 อื่นๆ30 เม.ย. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างปฏิบัติงานดูแลไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 รายอื่นๆ30 เม.ย. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านนำชมพิพิธภัณฑ์ งานวิเทศสัมพันธ์ และงานบริการข้อมูลผู้เข้าชม จำนวน 1 รายอื่นๆ30 เม.ย. 2020
สัญญาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ อาคารสถานที่ พกฉ. จำนวน 1 งานอื่นๆ30 เม.ย. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปฏิบัติงานดูแลไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 รายอื่นๆ29 เม.ย. 2020