ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการจ้างทำอินเตอร์แอคทีฟ กิจกรรมการเรียนรู้ดิจิตอล สื่อที่ทันสมัยอื่นๆ30 ต.ค. 2018
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างทำอินเตอร์แอคทีฟ กิจกรรมการเรียนรู้ดิจิตอล สื่อที่ทันสมัยประกวดราคา30 ต.ค. 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมายปฏิบัติงานโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมและเศรษฐกิจพอเพียง งานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง พระอัจฉริยภาพ กษัตริย์เกษตรอื่นๆ30 ต.ค. 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย งานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง พระอัฉริยภาพ กษัตริย์ เกษตรราคากลาง30 ต.ค. 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเก็บยขนะ งานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง พระอัฉริยภาพ กษัตริย์ เกษตรวิธีพิเศษ30 ต.ค. 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารปลาอื่นๆ24 ต.ค. 2018
ราคากลาง โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธาน และอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราคากลาง22 ต.ค. 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตน้ำดื่มอื่นๆ16 ต.ค. 2018
จ้างเก็บขยะ งานมหกรรม ในหลวงในความทรงจำอื่นๆ9 ต.ค. 2018
จ้างจัดนิทรรศการ ฐานการเรียนรู้ ฟื้นแผ่นดินอื่นๆ9 ต.ค. 2018
จ้างจัดนิทรรศการ ฐานการเรียนรู้ เรื่องกาแฟสร้างชีวิตตามแนวความคิดพ่อของแผ่นดินอื่นๆ9 ต.ค. 2018
จ้างจัดนิทรรศการ ฐานการเรียนรู้ เรื่องเครื่องสีข้าวพอเพียงอื่นๆ9 ต.ค. 2018
จ้างจัดนิทรรศการ ฐานการเรียนรู้ เรื่องโปรตีนพระราชทาน (ปลานิล)อื่นๆ9 ต.ค. 2018
จ้างจัดนิทรรศการ ฐานการเรียนรู้ เรื่องพลังงานพระราชทาน โซล่าเซลล์อื่นๆ9 ต.ค. 2018
จ้างจัดนิทรรศการ ฐานการเรียนรู้ เรื่องศาสตร์พระราชา (ไบโอดีเซล)อื่นๆ9 ต.ค. 2018
จ้างจัดนิทรรศการ ฐานการเรียนรู้ เรื่องเพาะป่า เพาะชีวิตอื่นๆ9 ต.ค. 2018
จ้างจัดนิทรรศการ ฐานการเรียนรู้ เรื่องอาชีพพระราชทาน โคนมอื่นๆ9 ต.ค. 2018
จ้างจัดนิทรรศการ ฐานการเรียนรู้ เรื่องมะม่วงมหาชนก ผลไม้พระราชทานอื่นๆ9 ต.ค. 2018
จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย งานมหกรรมในหลวงในความทรงจำอื่นๆ9 ต.ค. 2018
จ้างทำการแสงดนตรี งานมหกรรมในหลวงในความทรงจำอื่นๆ9 ต.ค. 2018