ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
เอกสารประกวดราคาโครงการผลิตภาพยนตร์ 3 มิติ (ครั้งที่ 2)ประกวดราคา7 ธ.ค. 2018
ประกาศประกวดราคาโครงการผลิตภาพยนตร์ 3 มิติ (ครั้งที่ 2)ประกวดราคา7 ธ.ค. 2018
ประกาศ เรื่องประกวดราคาโครงการผลิตภาพยนตร์เอนิเมชั่น 2 มิติ (ครั้งที่ 2)ประกวดราคา7 ธ.ค. 2018
เอกสาร เรื่องประกวดราคาโครงการผลิตภาพยนตร์เอนิเมชั่น 2 มิติ (ครั้งที่ 2)ประกวดราคา7 ธ.ค. 2018
ประกาศ เรื่องประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างโรงเรือนรวบรวมพันธุกรรมสัตว์ 3 โรงเรือนประกวดราคา4 ธ.ค. 2018
เอกสารประกาศ เรื่องประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างโรงเรือนรวบรวมพันธุกรรมสัตว์ 3 โรงเรือนประกวดราคา4 ธ.ค. 2018
ร่าง ประกวดราคาโครงการผลิตสื่อภาพยนตร์ 3 มิติประกวดราคา30 พ.ย. 2018
ร่าง เอกสารประกวดราคาโครงการผลิตสื่อภาพยนตร์ 3 มิติประกวดราคา30 พ.ย. 2018
ร่าง เอกสารประกวดราคาโครงการผลิตสื่อภาพยนตร์ 2 มิติประกวดราคา30 พ.ย. 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุดอื่นๆ29 พ.ย. 2018
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงเรือนรวบรวมพันธุกรรมสัตว์ จำนวน 3 โรงเรือนประกวดราคา28 พ.ย. 2018
ร่าง เอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเรือนรวบรวมพันธุกรรมสัตว์ 3 โรงเรือนประกวดราคา28 พ.ย. 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ27 พ.ย. 2018
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการจ้างทำอินเตอร์แอคทีฟ กิจกรรมเรียนรู้ดิจิตอล สื่อที่ทันสมัย มีปฏิสัมพันธ์ฯอื่นๆ23 พ.ย. 2018
ประกาศ ยกเลิกประการศเชิญชวนโครงการจ้างผลิตภาพยนตร์ 3 มิติฯอื่นๆ23 พ.ย. 2018
ประกาศ ยกเลิกประการศเชิญชวนโครงการจ้างผลิตภาพยนตร์ 2 มิติฯอื่นๆ23 พ.ย. 2018
ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม)อื่นๆ21 พ.ย. 2018
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้างจัดทำนิทรรศการ เรื่องดินดี ดินมีชีวิตอื่นๆ19 พ.ย. 2018
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้างจัดทำนิทรรศการ เรื่องมีน้ำ มีชีวิตอื่นๆ19 พ.ย. 2018
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้างจัดทำนิทรรศการ เรื่องร้อยป่า ร้อยชีวิตอื่นๆ19 พ.ย. 2018