ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
หนังสือข้อตกลงรับจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศซิลเลอร์ ประจำปี 2562 จำนวน 1 งานอื่นๆ5 มี.ค. 2019
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562อื่นๆ5 มี.ค. 2019
ประกาศผูู้ชนะการเสนอรา จ้างปรับพื้นที่ถมดินบริเวณริมสระน้ำติดกับที่ตั้งเรือขุดอื่นๆ4 มี.ค. 2019
ใบสั่งจ้าง งานเปลี่ยนเสื้อท่อสูบน้ำ เข้า-ออก จำนวน 2 ตัวอื่นๆ1 มี.ค. 2019
ใบสั่งจ้าง เปลี่ยนมุ้งและหลังคาพลาสติกของมุ้งปลูกผัก จำนวน 10 หลังอื่นๆ1 มี.ค. 2019
ใบสั่งจ้างปรับปรุงและทาสีฝ้าเพดานเฉลียงหน้าอาคารและทางเดินอื่นๆ28 ก.พ. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชิลเลอร์อื่นๆ28 ก.พ. 2019
ใบสั่งจ้าง ผลิตสื่อภาพยนตร์แอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ28 ก.พ. 2019
เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนเสาเข็มกันดินประกวดราคา28 ก.พ. 2019
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานเขื่อนเสาเข็มกันดินประกวดราคา28 ก.พ. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนมุ้งและหลังคาพลาสติกของมุ้งปลูกผัก จำนวน 10 หลังอื่นๆ28 ก.พ. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานเปลี่ยนเสื้อท่อสูบน้ำ เข้า-ออก จำนวน 2 ตัวอื่นๆ28 ก.พ. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อภาพยนตร์แอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 1 งานอื่นๆ27 ก.พ. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและทาสีฝ้าเพดานเฉลียงอาคารและทางเดินอื่นๆ26 ก.พ. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการนิทรรศการสัญจรในงาน "วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562" จำนวน 3 รายการอื่นๆ25 ก.พ. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์งานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ พกฉ. ผ่านสื่อวิทยุ และสื่อออนไลน์ จำนวน 1 งานอื่นๆ22 ก.พ. 2019
หนังสือข้อตกลงประชาสัมพันธ์งานตลาดนัด ผ่านสื่อออนไลน์อื่นๆ22 ก.พ. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า ของที่ระลึก บรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบและอุปกรณ์ จำนวน 74 รายการอื่นๆ21 ก.พ. 2019
ร่างประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนเสาเข็มกันดินประกวดราคา21 ก.พ. 2019
ราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนเสาเข็มกันดินราคากลาง21 ก.พ. 2019