ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส 3)อื่นๆ31 ก.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะจ้างจัดพิธีเปิดงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด Wisdom Faem จำนวน 1 งานอื่นๆ31 ก.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมจัดขบวนวัฒนธรรม 4 ภาคอื่นๆ31 ก.ค. 2019
ใบสั่งจ้าง จ้างจัดกิจกรรมจัดขบวนวัฒนธรรม 4 ภาคอื่นๆ31 ก.ค. 2019
ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการเอกชนทำงานด้านการส่งเสริมกิจการของ พกฉ. ส.146อื่นๆ31 ก.ค. 2019
ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการเอกชนทำงานด้านการส่งเสริมกิจการของ พกฉ. ส.145อื่นๆ31 ก.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อครุภัณฑ์และพัสดุ จำนวน 9 รายการอื่นๆ30 ก.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะ จ้างทำซุ้มทางเข้างานจากไม้ไผ่ จำนวน 1 งานอื่นๆ30 ก.ค. 2019
สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารโรงนา จำนวน 1 หลังอื่นๆ30 ก.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อรั้วคาวบอยอื่นๆ26 ก.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่ และพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด Wisdom farm จำนวน 23 รายการอื่นๆ25 ก.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริหารงานโครงการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด จำนวน 1 งานอื่นๆ25 ก.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างอาคารโรงนาอื่นๆ24 ก.ค. 2019
ใบสั่งจ้างทำพระบรมฉายาลักษณ์พระะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งานอื่นๆ24 ก.ค. 2019
ใบสั่งจ้างจัดงานแถลงข่าวโครงการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษาต่อยอดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562อื่นๆ23 ก.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดงานแถลงข่าวโครงการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562อื่นๆ23 ก.ค. 2019
หนังสือข้อตกลงจ้างทำงานเป็นผู้ช่วยทำงานด้านพัสดุ และงานทะเบียนวัสดุ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ23 ก.ค. 2019
สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการอื่นๆ19 ก.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธาน และอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอื่นๆ18 ก.ค. 2019
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562อื่นๆ18 ก.ค. 2019