ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านทำความสะอาด จำนวน 1 ราย (กุหลาบ)อื่นๆ30 ก.ย. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านทำความสะอาด จำนวน 1 ราย (สุพรรษา)อื่นๆ30 ก.ย. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านทำความสะอาด จำนวน 1 ราย (ปราณี)อื่นๆ30 ก.ย. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านทำความสะอาด จำนวน 1 ราย (สายฝน) อื่นๆ30 ก.ย. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านทำความสะอาด จำนวน 1 ราย (ธันยพร)อื่นๆ30 ก.ย. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านทำความสะอาด จำนวน 1 ราย (มนัสนันท์) อื่นๆ30 ก.ย. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านทำความสะอาด จำนวน 1 ราย (กัลยา)อื่นๆ30 ก.ย. 2020
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564อื่นๆ30 ก.ย. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานออกแบบและผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งานอื่นๆ29 ก.ย. 2020
สัญญาจ้างปรับปรุงลานจอดรถหน้าอาคารเรือนพัก จำนวน 1 งานอื่นๆ29 ก.ย. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณลานจอดเครื่องบิน จำนวน 1 งานอื่นๆ25 ก.ย. 2020
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อื่นๆ23 ก.ย. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าม่านกันแสง UV พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 รายการอื่นๆ22 ก.ย. 2020
ใบสั่งซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 14 รายการ อื่นๆ18 ก.ย. 2020
ใบสั่งซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) อาคารจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 24 เครื่องอื่นๆ18 ก.ย. 2020
ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) อาคารจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 24 เครื่องอื่นๆ18 ก.ย. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสินค้า ของที่ระลึก บรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบและอุปกรณ์ จำนวน 96 รายการ อื่นๆ17 ก.ย. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 14 รายการอื่นๆ17 ก.ย. 2020
สัญญาจ้างเหมาซ่อมแซมรั้ว จำนวน 1 งาน อื่นๆ17 ก.ย. 2020
สัญญาจ้างต่อเติมหลังคา ด้านหน้าห้องอิงค์เจ็ท จำนวน 1 งานอื่นๆ17 ก.ย. 2020