ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
ราคากลางงานจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนเสาเข็มกันดิน จำนวน 1 งานราคากลาง8 ม.ค. 2020
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อื่นๆ7 ม.ค. 2020
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2 มิติ)อื่นๆ7 ม.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับกิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียน เมล็ดพันธุ์ของพระราชา จำนวน 70 รายการอื่นๆ3 ม.ค. 2020
ใบสั่งจ้างประชาสัมพันธ์การติดตั้งป้ายคัทเอาท์ ป้ายไวนิล และรถแห่กระจายเสียง งานนิทรรศการหมุนเวียน เมล็ดพันธุ์ของพระราชาอื่นๆ2 ม.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์การติดตั้งป้ายคัทเอาท์ ป้ายไวนิล และรถแห่กระจายเสียง งานนิทรรศการหมุนเวียน เมล็ดพันธุ์ของพระราชาอื่นๆ2 ม.ค. 2020
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างก่อสร้างหลังคาผ้าใบแรงดึงสูงลานจัดแสดงนิทรรศการ เครื่องบิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคา25 ธ.ค. 2019
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้าง อาคาร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงอื่นๆ25 ธ.ค. 2019
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (3 มิติ)อื่นๆ24 ธ.ค. 2019
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2 มิติ)อื่นๆ24 ธ.ค. 2019
หนังสือข้อตกลง เช่าเต็นท์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 หลังอื่นๆ24 ธ.ค. 2019
ราคากลางจ้างผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ “เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” ความยาวไม่น้อยกว่า 10 นาที จำนวน 1 งาน ราคากลาง24 ธ.ค. 2019
ราคากลางจ้างผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร ความยาวไม่น้อยกว่า 10 นาที จำนวน 1 งาน ราคากลาง24 ธ.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า ของที่ระลึก บรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบและอุปกรณ์ จำวน 159 รายการอื่นๆ19 ธ.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 หลังอื่นๆ19 ธ.ค. 2019
สัญญาจ้างปรับพื้นที่จัดแสดงสัตว์ในวิถีเกษตรและบริเวณที่ตั้งเรือขุด จำนวน 1 งานอื่นๆ11 ธ.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงประติมากรรมควายไทย จำนวน 1 งานอื่นๆ6 ธ.ค. 2019
ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานดูแลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (ฐานเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง) จำนวน 1 ราย (ดาว)อื่นๆ3 ธ.ค. 2019
ใบสั่งจ้างเรื่อง จ้างขุดลอกคูน้ำและปรับเกลี่ยคันนาแปลงต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ จำนวน 9 แปลงอื่นๆ3 ธ.ค. 2019
ใบสั่งจ้างปรับปรุงป้ายเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอื่นๆ3 ธ.ค. 2019