ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณลานจอดเครื่องบิน จำนวน 1 งานอื่นๆ25 ก.ย. 2020
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อื่นๆ23 ก.ย. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าม่านกันแสง UV พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 รายการอื่นๆ22 ก.ย. 2020
ใบสั่งซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 14 รายการ อื่นๆ18 ก.ย. 2020
ใบสั่งซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) อาคารจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 24 เครื่องอื่นๆ18 ก.ย. 2020
ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) อาคารจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 24 เครื่องอื่นๆ18 ก.ย. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสินค้า ของที่ระลึก บรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบและอุปกรณ์ จำนวน 96 รายการ อื่นๆ17 ก.ย. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 14 รายการอื่นๆ17 ก.ย. 2020
สัญญาจ้างเหมาซ่อมแซมรั้ว จำนวน 1 งาน อื่นๆ17 ก.ย. 2020
สัญญาจ้างต่อเติมหลังคา ด้านหน้าห้องอิงค์เจ็ท จำนวน 1 งานอื่นๆ17 ก.ย. 2020
ใบสั่งซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5000 ANSI Lumens จำนวน 5 เครื่องอื่นๆ17 ก.ย. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5000 ANSI Lumens จำนวน 5 เครื่อง อื่นๆ17 ก.ย. 2020
ใบสั่งซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 รายการอื่นๆ15 ก.ย. 2020
ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 รายการอื่นๆ15 ก.ย. 2020
ใบสั่งจ้างปรับปรุงบ้านดินบ้านฟางและโรงเรือนทำปุ๋ยหมักเติมอากาศ จำนวน 1 งานอื่นๆ15 ก.ย. 2020
ใบสั่งซื้อเครื่องตัดสติกเกอร์ ขนาดหน้ากว้าง 1.30 เมตร จำนวน 1 เครื่องอื่นๆ15 ก.ย. 2020
ใบประกาศผู้ชนะเครื่องตัดสติกเกอร์ ขนาดหน้ากว้าง 1.30 เมตร จำนวน 1 เครื่องอื่นๆ15 ก.ย. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุกรณ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ (รูปแบบออนไลน์) จำนวน 1 ชุดอื่นๆ15 ก.ย. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดวัชพืชคูคลอง รอบ พกฉ.อื่นๆ15 ก.ย. 2020
ใบสั่งซื้ออุกรณ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ (รูปแบบออนไลน์) จำนวน 1 ชุดอื่นๆ15 ก.ย. 2020