ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านนำชมนิทรรศการและฐานการเรียนรู้เรือนไทยภาคอีสาน จำนวน 1 ราย (ไพลิน) อื่นๆ10 ม.ค. 2020
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานและพื้นที่บริเวณบ้านหน้าสวนอื่นๆ9 ม.ค. 2020
เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานและพื้นที่บริเวณบ้านหน้าสวนประกวดราคา9 ม.ค. 2020
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานและพื้นที่บริเวณบ้านหน้าสวนประกวดราคา9 ม.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสินค้า ของที่ระลึก บรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบและอุปกรณ์ จำนวน 94 รายการ อื่นๆ9 ม.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดฐานเรียนรู้และกิจกรรมในงานนิทรรศการหมุนเวียน เมล็ดพันธฺุ์ของพระราชา จำนวน 86 รายการอื่นๆ9 ม.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านนำชมนิทรรศการและดูแลฐานเรียนรู้เรือนไทยภาคอีสาน จำนวน 1 ราย อื่นๆ9 ม.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านนำชมนิทรรศการและฐานการเรียนรู้เรือนไทยภาคอีสาน จำนวน 1 ราย (ไพลิน)อื่นๆ9 ม.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะ ซื้ออาหาร เครื่องดื่ม วัสดุ และอุปกรณ์ ที่ใช้ในโครงการมหกรรมเมล็ดพันธุ์ของพระราชา จำนวน 30 รายการอื่นๆ8 ม.ค. 2020
ราคากลางซื้ออุปกรณ์สำหรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กรสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราคากลาง8 ม.ค. 2020
ราคากลางงานจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนเสาเข็มกันดิน จำนวน 1 งานราคากลาง8 ม.ค. 2020
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อื่นๆ7 ม.ค. 2020
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2 มิติ)อื่นๆ7 ม.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับกิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียน เมล็ดพันธุ์ของพระราชา จำนวน 70 รายการอื่นๆ3 ม.ค. 2020
ใบสั่งจ้างประชาสัมพันธ์การติดตั้งป้ายคัทเอาท์ ป้ายไวนิล และรถแห่กระจายเสียง งานนิทรรศการหมุนเวียน เมล็ดพันธุ์ของพระราชาอื่นๆ2 ม.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์การติดตั้งป้ายคัทเอาท์ ป้ายไวนิล และรถแห่กระจายเสียง งานนิทรรศการหมุนเวียน เมล็ดพันธุ์ของพระราชาอื่นๆ2 ม.ค. 2020
ใบสั่งจ้าง ผู้สอบบัญชีของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562อื่นๆ26 ธ.ค. 2019
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างก่อสร้างหลังคาผ้าใบแรงดึงสูงลานจัดแสดงนิทรรศการ เครื่องบิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคา25 ธ.ค. 2019
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้าง อาคาร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงอื่นๆ25 ธ.ค. 2019
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (3 มิติ)อื่นๆ24 ธ.ค. 2019