ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานด้านคนสวน จำนวน 1 ราย (ไพฑูรย์) อื่นๆ11 ต.ค. 2019
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างก่อสร้างหลังคาผ้าใบแรงดึงสูงลาดจัดแสดงนิทรรศการเครื่องบินประกวดราคา10 ต.ค. 2019
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อื่นๆ9 ต.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดแสดงนิทรรศการในงาน ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์ จำนวน 39 รายการอื่นๆ9 ต.ค. 2019
ใบสั่งซื้ออุปกรณ์ระบบสื่อจัดแสดงนิทรรศการพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 รายการอื่นๆ8 ต.ค. 2019
หนังสือข้อตกลงเช่าเต็นท์ จำนวน 2 รายการอื่นๆ7 ต.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ระบบสื่อจัดแสดงนิทรรศการพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 รายการอื่นๆ7 ต.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าเต็นท์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 หลังอื่นๆ7 ต.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างประชาสัมพันธ์งาน“ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์”ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านสื่อมวลชน และสื่อออนไลน์ อื่นๆ7 ต.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างประชาสัมพันธ์การติดตั้งป้ายคัทเอาท์ ป้ายไวนิล และรถแห่กระจายเสียงงาน“ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์”อื่นๆ7 ต.ค. 2019
ใบสั่งจ้างประชาสัมพันธ์การติดตั้งป้ายคัทเอาท์ ป้ายไวนิล และรถแห่กระจายเสียงงาน“ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์”อื่นๆ7 ต.ค. 2019
ใบสั่งจ้างประชาสัมพันธ์งาน“ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์” ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านสื่อมวลชน และสื่อออนไลน์อื่นๆ7 ต.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะซื้ออุปกรณ์ระบบสื่อจัดแสดงนิทรรศการพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 รายการอื่นๆ7 ต.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านจัดอาหาร จำหน่ายอาหาร ร้านกิน อยู่ ดี จำนวน 1 ราย (กมลลักษณ์)อื่นๆ4 ต.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านทำความสะอาดและดูแลภูมิทัศน์พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร wisdom farm จำนวน 1 ราย (สุรจิตร)อื่นๆ4 ต.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏอบัติงานด้านทำความสะอาดและดูแลภูมิทัศน์พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร wisdom farm จำนวน 1 ราย (สุรจิตร)อื่นๆ4 ต.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าวเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านจัดอาหาร จำหน่ายอาหาร ร้าน กิน อยู่ ดี จำนวน 1 ราย (กมลลักษณ์)อื่นๆ4 ต.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านการจัดเตรียมวัตถุดิบประกอบอาหาร ร้านกิน อยู่ ดี จำนวน 1 ราย (ณิรชา)อื่นๆ3 ต.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านการจัดเตรียมวัตถุดิบประกอบอาหาร ร้าน กิน อยู่ ดี จำนวน 1 ราย (ณิรชา)อื่นๆ3 ต.ค. 2019
ข้อตกลงจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านการจัดเตรียมวัตถุดิบประกอบอาหาร ร้านกิน อยู่ ดีอื่นๆ3 ต.ค. 2019