ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
ประกาศ ราคากลางจ้างเดินท่อเมนน้ำประปาภายใน พกฉ. จำนวน 1 งานราคากลาง10 มิ.ย. 2019
ใบสั่งจ้าง ซื้อม่านม้วนผ้าทึบแสงระบบโซ่ดึง พร้อมติดตั้ง จำนวน 68 ชุดอื่นๆ10 มิ.ย. 2019
ราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานเขื่องเสาเข็มกันดินราคากลาง7 มิ.ย. 2019
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างต่อเติมชั้นลอยเก็บชิ้นงานจัดแสดง จำนวน 1 งานอื่นๆ6 มิ.ย. 2019
ประกาศ ผู้ชนะจ้างเหมาบริการเอกชน (ไตรมาส 2)อื่นๆ6 มิ.ย. 2019
สัญญาจ้างทำสะพานทางเดินไม้ไผ่และศาลากลางนา จำนวน 1 งานอื่นๆ6 มิ.ย. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารและซุ้มทางเข้าลานโค้งอื่นๆ5 มิ.ย. 2019
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการเอกชนทำงานด้านการเกษตรและดูแลพื้นที่บริเวณมาดู ส.132อื่นๆ4 มิ.ย. 2019
ข้อตกลงทำงานด้านจัดอาหาร จำหน่ายอาหาร ร้านกิน อยู่ ดี และร้านมาดูคาเฟ่ ส.131อื่นๆ4 มิ.ย. 2019
หนังสือข้อตกลงจ้างทำงานด้านดูแลภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้ (วิทยา)อื่นๆ31 พ.ค. 2019
ข้อตกลงการจ้างเหมาเอกชนทำงานด้านดูแลภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้ ส.130อื่นๆ31 พ.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อม่านม้วนผ้าทึบแสงระบบโซ่ดึง พร้อมติดตั้ง จำนวน 68 ชุดอื่นๆ31 พ.ค. 2019
สัญญาจ้าง ก่อสร้างโรงเรือนจัดแสดงการเลี้ยงไส้เดือน จำนวน 1 หลังอื่นๆ30 พ.ค. 2019
ใบสั่งจ้าง ตัดสางต้นกระถินณรงค์อื่นๆ30 พ.ค. 2019
หนังสือข้อตกลงจ้างผลิตวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ฯอื่นๆ28 พ.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดสางต้นกระถินณรงค์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 16 ไร่อื่นๆ28 พ.ค. 2019
สัญญาจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงทางเดินหลังคาคลุมอาคารอเนกประสงค์อื่นๆ24 พ.ค. 2019
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานเขื่อนเสาเข็มกันดิน ครั้งที่ 2ประกวดราคา23 พ.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะ ทำสะพานทางเดินไม้ไผ่และศาลากลางนา จำนวน 1 งานอื่นๆ23 พ.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำสะพานทางเดินไม้ไผ่และศาลากลางนา จำนวน 1 งานอื่นๆ23 พ.ค. 2019