ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
ร่าง ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง และอาคารเฉลิมพระเกียรติฯราคากลาง30 ม.ค. 2019
ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง และอาคารเฉลิมพระเกียรติฯประกวดราคา30 ม.ค. 2019
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างโครงการพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธานและอาคารเฉลิมพระเกียรติฯราคากลาง30 ม.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอื่นๆ30 ม.ค. 2019
สัญญาจ้างก่อสร้าง โรงเรือนรวบรวมพันธุกรรมสัตว์ จำนวน 3 โรงเรือนอื่นๆ30 ม.ค. 2019
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง และอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)ประกวดราคา29 ม.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอซื้อเครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุดอื่นๆ28 ม.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้ในอาหาร กิน อยู่ ดี จำนวน 104 รายการอื่นๆ25 ม.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุเพื่อใช้ดำเนินโครงการนิทรรศการสัญจรในงาน "วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562"อื่นๆ25 ม.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนิทรรศการนวัตกรรมการทำเกษตรในพื้นที่จำกัด จำนวน 1 งานอื่นๆ25 ม.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการนิทรรศการสัญจรในงาน "วันเกษตรแห่งชาติ 2562"อื่นๆ25 ม.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถยนต์ 6 ล้อ เพื่อดำเนินการโครงการนิทรรศการสัญจรในงาน "วันเกษตรแห่งชาติ 2562"อื่นๆ25 ม.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่และซ่อมแซมชิ้นงานจัดแสดงนิทรรศการอื่นๆ25 ม.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเบาะรถตู้ นค 4900 ปทุมธานีอื่นๆ24 ม.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมมิกค์เซอร์ จำนวน 1 งานอื่นๆ24 ม.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถนำชมสำนักงานฯ จำนวน 1 คันอื่นๆ24 ม.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 งานอื่นๆ24 ม.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์งานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 ผ่านสื่อป้ายคัทเอาท์ ฯอื่นๆ24 ม.ค. 2019
หนังสือข้อตกลงการจ้างประชาสัมพันธ์งานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 ผ่านสื่อป้ายคัทเอาท์ ฯอื่นๆ24 ม.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง จำนวน 3 เครื่องอื่นๆ23 ม.ค. 2019