ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2 มิติ)อื่นๆ24 ธ.ค. 2019
หนังสือข้อตกลง เช่าเต็นท์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 หลังอื่นๆ24 ธ.ค. 2019
ราคากลางจ้างผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ “เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” ความยาวไม่น้อยกว่า 10 นาที จำนวน 1 งาน ราคากลาง24 ธ.ค. 2019
ราคากลางจ้างผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร ความยาวไม่น้อยกว่า 10 นาที จำนวน 1 งาน ราคากลาง24 ธ.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผู้สอบบัญชีของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562อื่นๆ24 ธ.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า ของที่ระลึก บรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบและอุปกรณ์ จำวน 159 รายการอื่นๆ19 ธ.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 หลังอื่นๆ19 ธ.ค. 2019
สัญญาจ้างปรับพื้นที่จัดแสดงสัตว์ในวิถีเกษตรและบริเวณที่ตั้งเรือขุด จำนวน 1 งานอื่นๆ11 ธ.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงประติมากรรมควายไทย จำนวน 1 งานอื่นๆ6 ธ.ค. 2019
ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานดูแลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (ฐานเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง) จำนวน 1 ราย (ดาว)อื่นๆ3 ธ.ค. 2019
ใบสั่งจ้างเรื่อง จ้างขุดลอกคูน้ำและปรับเกลี่ยคันนาแปลงต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ จำนวน 9 แปลงอื่นๆ3 ธ.ค. 2019
ใบสั่งจ้างปรับปรุงป้ายเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอื่นๆ3 ธ.ค. 2019
ใบสั่งจ้างทำการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 4 ภาค ภายในงานมหกรรม ภูมิพลังแผ่นดิน จำนวน 1 งานอื่นๆ3 ธ.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับพื้นที่จัดแสดงสัตว์ในวิถีเกษตรและบริเวณที่ตั้งเรือขุด จำนวน 1 งานอื่นๆ2 ธ.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคูน้ำและปรับเกลี่ยคันนาแปลงต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ จำนวน 9 แปลงอื่นๆ2 ธ.ค. 2019
สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารจัดแสดง จำนวน 9 อาคาร อื่นๆ29 พ.ย. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงป้ายเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จำนวน 1 งานอื่นๆ29 พ.ย. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสอราคา จ้างทำการแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรมไทย 4 ภาค ภายในงานมหกรรม ภูมิพลังแผ่นดิน จำนวน 1 งานอื่นๆ29 พ.ย. 2019
หนังสือข้อตกลง เช่าเต็นท์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 หลังอื่นๆ28 พ.ย. 2019
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างหลังคาผ้าใบแรงดึงสูงลานจัดแสดงนิทรรศการเครื่องบิน อื่นๆ28 พ.ย. 2019