ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
ใบสั่งจ้างกำจัดวัชพืชคูคลอง รอบ พกฉ. จำนวน 1 งานอื่นๆ15 ก.ย. 2020
ใบประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงนิทรรศการโซนภูมิพลังแผ่นดิน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1 จำนวน 1 งานอื่นๆ15 ก.ย. 2020
ใบสั่งจ้างปรับปรุงนิทรรศการโซนภูมิพลังแผ่นดิน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1 จำนวน 1 งานอื่นๆ15 ก.ย. 2020
ใบประกาศผู้ชนะปรับปรุงนิทรรศการโซนหลักการทรงงาน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1 จำนวน 1 งานอื่นๆ15 ก.ย. 2020
ใบสั่งจ้างปรับปรุงนิทรรศการโซนหลักการทรงงาน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1 จำนวน 1 งาน อื่นๆ15 ก.ย. 2020
ใบสั่งซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่องอื่นๆ14 ก.ย. 2020
ใบประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่องอื่นๆ14 ก.ย. 2020
ใบสั่งซื้ออุปกรณ์ระบบสื่อจัดแสดงนิทรรศการพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการอื่นๆ14 ก.ย. 2020
ประกาศผู้ชนะซื้ออุปกรณ์ระบบสื่อจัดแสดงนิทรรศการพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการอื่นๆ14 ก.ย. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมหลังคา ด้านหน้าห้องอิงค์เจ็ท จำนวน 1 งานอื่นๆ14 ก.ย. 2020
ใบสั่งจ้างทำฐานเรียนรู้ป่า 5 ระดับ จำนวน 1 งานอื่นๆ13 ก.ย. 2020
ใบสั่งซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการอื่นๆ11 ก.ย. 2020
ใบประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ อื่นๆ11 ก.ย. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงบ้านดินบ้านฟางและโรงเรือนทำปุ๋ยหมักเติมอากาศ จำนวน 1 งานอื่นๆ11 ก.ย. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรั้ว จำนวน 1 งานอื่นๆ11 ก.ย. 2020
ใบสั่งซื้อหลอดภาพเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 12 รายการอื่นๆ10 ก.ย. 2020
ใบประกาศผู้ชนะซื้อหลอดภาพเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 12 รายการอื่นๆ10 ก.ย. 2020
ใบสั่งซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบกล้องส่อง จำนวน 1 ชุดอื่นๆ10 ก.ย. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 203 เครื่องอื่นๆ10 ก.ย. 2020
ใบสั่งจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 203 รายการอื่นๆ10 ก.ย. 2020