ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการผลิตภาพยนตร์เอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ความยาวไม่น้อยกว่า 8 นาทีประกวดราคา31 ต.ค. 2018
ร่างเอกสารประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการผลิตภาพยนตร์เอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ความยาวไม่น้อยกว่า 8 นาทีอื่นๆ31 ต.ค. 2018
ร่างประกาศ โครงการจ้างทำอินเตอร์แอคทีฟ กิจกรรมการเรียนรู้ดิจิตอล สื่อที่ทันสมัยอื่นๆ30 ต.ค. 2018
ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการจ้างทำอินเตอร์แอคทีฟ กิจกรรมการเรียนรู้ดิจิตอล สื่อที่ทันสมัยอื่นๆ30 ต.ค. 2018
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างทำอินเตอร์แอคทีฟ กิจกรรมการเรียนรู้ดิจิตอล สื่อที่ทันสมัยประกวดราคา30 ต.ค. 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมายปฏิบัติงานโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมและเศรษฐกิจพอเพียง งานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง พระอัจฉริยภาพ กษัตริย์เกษตรอื่นๆ30 ต.ค. 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย งานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง พระอัฉริยภาพ กษัตริย์ เกษตรราคากลาง30 ต.ค. 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเก็บยขนะ งานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง พระอัฉริยภาพ กษัตริย์ เกษตรวิธีพิเศษ30 ต.ค. 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถนำชมสำนักงานอื่นๆ29 ต.ค. 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตลาดนัดเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตรอื่นๆ29 ต.ค. 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชิ้นงานจัดแสดงนิทรรศการ และจุดถ่ายภาพอื่นๆ26 ต.ค. 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารปลาอื่นๆ24 ต.ค. 2018
ราคากลาง โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธาน และอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราคากลาง22 ต.ค. 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจัดซื้อพัสดุเพื่อใช้ในการจัดอาหารและเครื่องดื่ม ให้กับคณะที่เข้าชม พกฉ.อื่นๆ19 ต.ค. 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตน้ำดื่มอื่นๆ16 ต.ค. 2018
จ้างเก็บขยะ งานมหกรรม ในหลวงในความทรงจำอื่นๆ9 ต.ค. 2018
จ้างจัดนิทรรศการ ฐานการเรียนรู้ ฟื้นแผ่นดินอื่นๆ9 ต.ค. 2018
จ้างจัดนิทรรศการ ฐานการเรียนรู้ เรื่องกาแฟสร้างชีวิตตามแนวความคิดพ่อของแผ่นดินอื่นๆ9 ต.ค. 2018
จ้างจัดนิทรรศการ ฐานการเรียนรู้ เรื่องเครื่องสีข้าวพอเพียงอื่นๆ9 ต.ค. 2018
จ้างจัดนิทรรศการ ฐานการเรียนรู้ เรื่องโปรตีนพระราชทาน (ปลานิล)อื่นๆ9 ต.ค. 2018