ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
จ้างจัดนิทรรศการ ฐานการเรียนรู้ เรื่องพลังงานพระราชทาน โซล่าเซลล์อื่นๆ9 ต.ค. 2018
จ้างจัดนิทรรศการ ฐานการเรียนรู้ เรื่องศาสตร์พระราชา (ไบโอดีเซล)อื่นๆ9 ต.ค. 2018
จ้างจัดนิทรรศการ ฐานการเรียนรู้ เรื่องเพาะป่า เพาะชีวิตอื่นๆ9 ต.ค. 2018
จ้างจัดนิทรรศการ ฐานการเรียนรู้ เรื่องอาชีพพระราชทาน โคนมอื่นๆ9 ต.ค. 2018
จ้างจัดนิทรรศการ ฐานการเรียนรู้ เรื่องมะม่วงมหาชนก ผลไม้พระราชทานอื่นๆ9 ต.ค. 2018
จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย งานมหกรรมในหลวงในความทรงจำอื่นๆ9 ต.ค. 2018
จ้างทำการแสงดนตรี งานมหกรรมในหลวงในความทรงจำอื่นๆ9 ต.ค. 2018
จ้างทำการแสงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์ งานมหกรรมในหลวงในความทรงจำอื่นๆ9 ต.ค. 2018
จ้างทำการแสงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์ขับร้องขับเสภา งานมหกรรมในหลวงในความทรงจำอื่นๆ9 ต.ค. 2018
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานมหกรรมในหลวงในความทรงจำอื่นๆ9 ต.ค. 2018
จ้างเหมาปฏิบัติงานโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมและเศรษฐกิจพอเพียง งานมหกรรมในหลวงในความทรงจำอื่นๆ9 ต.ค. 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานอื่นๆ9 ต.ค. 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดทดสอบหายาฆ่าแมลง MJPK พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ9 ต.ค. 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถนำชมสำนักงานฯ จำนวน 1 คันอื่นๆ9 ต.ค. 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถนำชมสำนักงาน 1 คันอื่นๆ9 ต.ค. 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัสดุเพื่อใช้ในการจัดอาหาร ให้กับคณะที่เข้าชม พกฉ.อื่นๆ9 ต.ค. 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอื่นๆ8 ต.ค. 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปริ้นป้ายประชาสัมพันธ์งานมหกรรม ในหลวงรักในความทรงจำอื่นๆ6 ต.ค. 2018
ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)อื่นๆ5 ต.ค. 2018
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำอาหาร อาหารว่างอื่นๆ5 ต.ค. 2018