ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
ใบประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบกล้องส่อง จำนวน 1 ชุดอื่นๆ10 ก.ย. 2020
ใบสั่งจ้างขุดลอกตะกอนท้องน้ำของสระ จำนวน 1 งานอื่นๆ10 ก.ย. 2020
ใบสั่งซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 7 รายการอื่นๆ9 ก.ย. 2020
ประกาศผู้ชนะซื้ออุปกรณ์ระบบสื่อจัดแสดงนิทรรศการพร้อมติดตั้ง จำนวน 10 รายการอื่นๆ9 ก.ย. 2020
ใบสั่งซื้ออุปกรณ์ระบบสื่อจัดแสดงนิทรรศการพร้อมติดตั้ง จำนวน 10 รายการ อื่นๆ9 ก.ย. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 7 รายการอื่นๆ3 ก.ย. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสินค้า ของที่ระลึก บรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบและอุปกรณ์ จำนวน 103 รายการอื่นๆ3 ก.ย. 2020
ใบสั่งซื้อหลอดไฟฟ้า โคมไฟและรางไฟที่ใช้ในอาคารจัดแสดงนิทรรศการทั้ง 9 หลัง จำนวน 13 รายการอื่นๆ1 ก.ย. 2020
สัญญาจ้างปรับปรุงฐานการจัดแสดงเรือขุด รข 1 จำนวน 1 งานอื่นๆ31 ส.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงฐานการจัดแสดงเรือขุด รข 1 จำนวน 1 งานอื่นๆ31 ส.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกตะกอนท้องน้ำของสระ จำนวน 1 งาน อื่นๆ31 ส.ค. 2020
ใบสั่งจ้างปรับปรุงอาคารศาลาเพียงดิน จำนวน 1 งาน อื่นๆ28 ส.ค. 2020
ใบสั่งซื้อปุ๋ยสรรพสิ่งแห้งบำรุงพืช จำนวน 6,000 กิโลกรัมอื่นๆ27 ส.ค. 2020
ใบประกาศผู้ชนะ ปุ๋ยสรรพสิ่งแห้งบำรุงพืช จำนวน 6,000 กิโลกรัมอื่นๆ27 ส.ค. 2020
ใบสั่งซื้ตอต้นไม้ จำนวน 13 รายการอื่นๆ27 ส.ค. 2020
ใบประกาศผู้ชนะซื้อต้นไม้ จำนวน 13 รายการอื่นๆ27 ส.ค. 2020
ใบสั่งจ้างพิมพ์หนังสือเรื่อง ร้อยพรรณ พฤกษา พันธุ์ไม้ในพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯอื่นๆ24 ส.ค. 2020
ใบประกาศผู้ชนะจ้างพิมพ์หนังสือเรื่อง ร้อยพรรณ พฤกษา พันธุ์ไม้ในพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯอื่นๆ24 ส.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารศาลาเพียงดิน จำนวน 1 งานอื่นๆ21 ส.ค. 2020
ใบประกาศผู้ชนะซื้อหลอดไฟฟ้า โคมไฟและรางไฟที่ใช้ในอาคารจัดแสดงนิทรรศการทั้ง 9 หลัง จำนวน 13 รายการอื่นๆ21 ส.ค. 2020