ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวิดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์เกษตรฯอื่นๆ22 พ.ค. 2019
ข้อตกลง การจ้างประชาสัมพันธ์กิจกรรมกิจการของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ผ่านสื่อโทรทัศน์ และสื่อโซเชียลมีเดีย ประจำปีงบประมาณ 2562อื่นๆ22 พ.ค. 2019
สัญญาจ้างทำงาน ติดตั้งไฟทางส่องสว่างบริเวณถนนอาคารเรือนพัก 3 ถึงประตูทางออก 2 จำนวน 1 งานอื่นๆ17 พ.ค. 2019
ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการเอกชนทำงานด้านดูแลนวัตกรรมเกษตรเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง (ฐานเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง เกษตรดาดฟ้าเรือนแรมรู้) ส.127อื่นๆ15 พ.ค. 2019
ใบสั่งจ้างขนย้ายวัสดุอุปกรณ์สำนักงานฯอื่นๆ14 พ.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์กิจกรรม กิจการของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ผ่านสื่อโทรทัศน์ และสื่อโซเซียลมีเดีย ประจำปีงบประมาณ 2562อื่นๆ14 พ.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์สำนักงานฯ จำนวน 1 งานอื่นๆ13 พ.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างโรงเรือนจัดแสดงการเลี้ยงไส้เดือน จำนวน 1 หลังอื่นๆ10 พ.ค. 2019
ประกาศสำนักงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธาน ฯ ครั้งที่ 4ประกวดราคา10 พ.ค. 2019
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธานฯ ครั้งที่ 4ประกวดราคา10 พ.ค. 2019
ใบสั่งซื้อ อุปกรณ์ไฟฟ้า 23 รายการอื่นๆ10 พ.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 23 รายการอื่นๆ8 พ.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสินค้า ของที่ระลึก บรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบและอุปกรณ์ จำนวน 75 รายการอื่นๆ8 พ.ค. 2019
ใบสั่งจ้าง จ้างพิมพ์รายงานประจำปี 2561 จำนวน 100 เล่มอื่นๆ8 พ.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินหลังคาคลุมอาคารอเนกประสงค์อื่นๆ7 พ.ค. 2019
สัญญาจ้าง ทำสะพานทางเดินไม้ไผ่และศาลากลางนาอื่นๆ5 พ.ค. 2019
สัญญาจ้างทำพื้นคอนกรีตจุดล้างเท้าสำหรับการทำนาอินทรีย์อื่นๆ3 พ.ค. 2019
ประกาศ ผู้ชนะจ้างเหมาบริการเอกชน (ไตรมาส 1)อื่นๆ30 เม.ย. 2019
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านกฎหมายอื่นๆ30 เม.ย. 2019
ข้อตกลงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านกฎหมายอื่นๆ30 เม.ย. 2019