ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหลอดภาพเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 25 หลอดอื่นๆ23 ม.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ อุปกรณ์ และอำนวยความสะดวกกลุ่มผู้อบรม จำนวน 1 งานอื่นๆ23 ม.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถอดเทปองค์ความรู้อื่นๆ23 ม.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อพัสดุในการจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มให้กับคณะที่เข้าชม พกฉ. จำนวน 23 รายการอื่นๆ22 ม.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสินค้า ของที่ระลึก บรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบและอุปกรณ์ จำนวน 79 รายการอื่นๆ22 ม.ค. 2019
ราคากลางจ้างประชาสัมพันธ์งานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 ผ่านสื่อป้ายคัทเอาท์ ฯราคากลาง22 ม.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์สำนักงานฯ จำนวน 1 คันอื่นๆ21 ม.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดอื่นๆ19 ม.ค. 2019
ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งฯ (ปรับปรุง)ประกวดราคา18 ม.ค. 2019
ร่าง ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งฯ (ปรับปรุง)ประกวดราคา18 ม.ค. 2019
เงื่อนไขพิเศษการจ้างโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งฯวิธีพิเศษ18 ม.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสำรวจความมพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานนำชมอื่นๆ18 ม.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอจ้างซ่อมบำรุงรักษาตู้เย็น จำนวน 4 ตู้อื่นๆ18 ม.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุปลูก จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอื่นๆ17 ม.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอจ้างทำตรายาง จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อื่นๆ17 ม.ค. 2019
ร่าง ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธานประกวดราคา17 ม.ค. 2019
ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธานประกวดราคา17 ม.ค. 2019
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างโครงการพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธานและอาคารเฉลิมพระเกียรติฯราคากลาง17 ม.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 งานอื่นๆ16 ม.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลเพื่อจัดสถานที่ อุปกรณ์ และอำนวยความสะดวกกลุ่มผู้อบรม จำนวน 1 งาน อื่นๆ16 ม.ค. 2019