ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างหลังคาผ้าใบแรงดึงสูงลานจัดแสดงนิทรรศการเครื่องบินอื่นๆ28 พ.ย. 2019
ข้อตกลงการจ้างจัดนิทรรศการเกี่ยวกับองค์ความรู้ ดินให้อาหาร ในการมหกรรมภูมิพลังแผ่นดินอื่นๆ28 พ.ย. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง อาคาร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงอื่นๆ27 พ.ย. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดแสดงนิทรรศการในงานมหกรรม ภูมิพลังแผ่นดิน จำนวน 17 รายการ อื่นๆ27 พ.ย. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์การติดตั้งป้ายคัทเอาท์ ป้ายไวนิล งานมหกรรม ภูมิพลังแผ่นดินอื่นๆ27 พ.ย. 2019
ใบสั่งจ้าง ประชาสัมพันธ์การติดตั้งป้ายคัทเอาท์ ป้ายไวนิล งานมหกรรม ภูมิพลังแผ่นดินอื่นๆ27 พ.ย. 2019
ใบสั่งจ้างประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานมหกรรม ภูมิพลังแผ่นดิน ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อมวลชน สื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์อื่นๆ27 พ.ย. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานมหกรรม ภูมิพลังแผ่นดิน ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อมวลชน สื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์อื่นๆ27 พ.ย. 2019
ข้อตกลงการจ้างจัดนิทรรศการเกี่ยวกับองค์ความรู้ "ดินให้ชีวิต" ในการมหกรรมภูมิพลังแผ่นดินอื่นๆ26 พ.ย. 2019
ข้อตกลงการจ้างจัดนิทรรศการเกี่ยวกับองค์ความรู้ ดินให้วิถี ในการมหกรรมภูมิพลังแผ่นดินอื่นๆ26 พ.ย. 2019
ใบสั่งจ้างจัดงานแถลงข่าวงานมหกรรม ภูมิพลังแผ่นดินอื่นๆ25 พ.ย. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานแถลงข่าวงานมหกรรมภูมิพลังแผ่นดินอื่นๆ25 พ.ย. 2019
ใบสั่งจ้าง ซ่อมรถนำชมไฟฟ้า 14 ที่นั่ง จำนวน 3 คันอื่นๆ22 พ.ย. 2019
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างจัดนิทรรศการเกี่ยวกับองค์ความรู้ ดินให้ชีวิต ในการมหกรรมภูมิพลังแผ่นดินอื่นๆ22 พ.ย. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดนิทรรศการเกี่ยวกับองค์ความรู้ ดินให้วิถี ในการมหกรรมภูมิพลังแผ่นดินอื่นๆ22 พ.ย. 2019
ประผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการเกี่ยวกับองค์ความรู้ ดินให้อาหาร ในการมหกรรมภูมิพลังแผ่นดินอื่นๆ22 พ.ย. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 หลังอื่นๆ22 พ.ย. 2019
ร่างประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างหลังคาผ้าใบแรงดึงสูงลานจัดแสดงนิทรรศการเครื่องบิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคา21 พ.ย. 2019
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างหลังคาผ้าใบแรงดึงสูงลานจัดแสดงนิทรรศการเครื่องบิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคา21 พ.ย. 2019
ประกาศผู้ชนะจ้างทำความสะอาดอาคารจัดแสดง จำนวน 9 อาคารอื่นๆ18 พ.ย. 2019