ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
โครงการจัดซื้อ จอ Screen LEDราคากลาง29 มี.ค. 2018
จัดซื้อ โทรทัศน์ LED ทีวี จำนวน 6 เครื่องราคากลาง29 มี.ค. 2018
จัดซื้อดินปลูกและกระถางปลูกราคากลาง29 มี.ค. 2018
จัดซื้อพันธุ์ไม้ราคากลาง29 มี.ค. 2018
ผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทาง ประตู 2ราคากลาง28 มี.ค. 2018
เช่าเต็นท์ทรงโค้งสีขาว 4 รายการราคากลาง27 มี.ค. 2018
ราคากลางจ้างทำตู้จัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 2 ชุดราคากลาง26 มี.ค. 2018
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้งราคากลาง26 มี.ค. 2018
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวราคากลาง24 มี.ค. 2018
จ้างรื้อผนังกระจกเดิม อาคาร 8 และติดตั้งผนังและปูกระจกอลูมิเนียมใหม่ราคากลาง23 มี.ค. 2018
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้งราคากลาง23 มี.ค. 2018
จ้างทำผ้าม่านพร้อมรางอุปกรณ์ราคากลาง23 มี.ค. 2018
จ้างรื้อและทำผนังบอร์ด อาคาร 5 ชั้น 2ราคากลาง23 มี.ค. 2018
จ้างทำผนังบอร์ด พร้อมติดตั้งราคากลาง21 มี.ค. 2018
จัดซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท หน้ากว้าง 3.2 เมตรราคากลาง21 มี.ค. 2018
จ้างประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานมหกรรม ตามรอยพ่อ ต่อยอดพันธุกรรมราคากลาง20 มี.ค. 2018
จ้างประชาสัมพันธ์การติดป้ายคัทเอาท์ ป้ายไวนิล และรถเห่กระจายเสียง งานมหกรรมตามรอยพ่อ ต่อยอดพันธุกรรมราคากลาง20 มี.ค. 2018
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางประตู 2 ถึงอาคารเรือนพักอาศัยราคากลาง15 มี.ค. 2018
จ้างทำแคร่ปลูกผักราคากลาง15 มี.ค. 2018
จ้างทำประตูรั้ว พร้อมติดตั้งราคากลาง15 มี.ค. 2018