ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
ราคากลางเช่าเต็นท์ทรงโค้งสีขาว จำนวน 2 รายการอื่นๆ5 ต.ค. 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจัดซื้อพัสดุเพื่อใช้ในการจัดอาหาร อาหารว่างและคณะเข้าชม พกฉ.อื่นๆ5 ต.ค. 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 งาน อื่นๆ5 ต.ค. 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัสดุเพื่อใช้ในการจัดอาหาร ให้กับคณะที่เข้าชมอื่นๆ4 ต.ค. 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจัดซื้อพัสดุเพื่อใช้ในการจัดอาหาร อาหารว่างและคณะเข้าชมอื่นๆ3 ต.ค. 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็งอื่นๆ3 ต.ค. 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัสดุเพื่อใช้ในการจัดอาหาร ให้กับคณะที่เข้าชม พกฉ. ตุลาคม 61อื่นๆ2 ต.ค. 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรั[กษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562อื่นๆ28 ก.ย. 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ 2562อื่นๆ28 ก.ย. 2018
จ้างผลิตอินเตอร์แอคทีพ จำนวน 1 เรื่องราคากลาง28 ก.ย. 2018
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562อื่นๆ27 ก.ย. 2018
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย 2562ราคากลาง27 ก.ย. 2018
จ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มราคากลาง27 ก.ย. 2018
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบปีงบประมาณ 2562ราคากลาง27 ก.ย. 2018
จ้างผลิตสื่อภาพยนตร์ 3 มิติ จำนวน 1 เรื่องราคากลาง26 ก.ย. 2018
จ้างผลิตสื่อภาพยนตร์แอนิเมชั้น 2 มิติ จำนวน 1 เรื่องราคากลาง26 ก.ย. 2018
จ้างทำกรอบรูปและบอร์ดนิทรรศการ พร้อมติดตั้งราคากลาง24 ก.ย. 2018
จ้างซ่อมเปลี่ยนหลังคา และซ่อมเพดานฝ้าราคากลาง21 ก.ย. 2018
เปลี่ยนหัวจ่ายลมเย็นและรีเทิร์นราคากลาง17 ก.ย. 2018
จ้างปรับปรุงเรือนไทย 4 ภาคราคากลาง11 ก.ย. 2018