ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
ใบสั่งซื้อ หลอดไฟฟ้าและขั้วหลอดที่ใช้ในอาคารจัดแสดงนิทรรศการทั้ง 9 หลัง จำนวน 9 รายการอื่นๆ15 พ.ย. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟฟ้าและขั้วหลอดที่ใช้ในอาคารจัดแสดงนิทรรศการ ทั้ง 9 หลัง จำนวน 9 รายการอื่นๆ14 พ.ย. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถนำชมไฟฟ้า 14 ที่นั่ง จำนวน 3 คันอื่นๆ13 พ.ย. 2019
ใบสั่งซื้อ ต้นตาลโตนด พร้อมปลูก จำนวน 15 ต้นอื่นๆ12 พ.ย. 2019
ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างหลังคาผ้าใบแรงดึงสูงลานจัดแสดงนิทรรศการเครื่องบินราคากลาง11 พ.ย. 2019
ใบสั่งซื้อ อุปกรณ์ระบบสื่อจัดแสดงนิทรรศการ พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 รายการอื่นๆ8 พ.ย. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ระบบสื่อจัดแสดงนิทรรศการ พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 รายการอื่นๆ8 พ.ย. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับสื่อจัดแสดงนิทรรศการ พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 รายการอื่นๆ8 พ.ย. 2019
ใบสั่งซื้อ อุปกรณ์สำหรับสื่อจัดแสดงนิทรรศการ พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 รายการอื่นๆ8 พ.ย. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นตาลโตนดพร้อมปลูก จำนวน 15 ต้นอื่นๆ8 พ.ย. 2019
หนังสือจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านนำชมนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ และสนับสนุนงานกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 1 รายอื่นๆ8 พ.ย. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 งานอื่นๆ7 พ.ย. 2019
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านนำชมนิทรรศการและดูแลฐานเรียนรู้เรือนไทยภาคอีสาน จำนวน 1 รายอื่นๆ7 พ.ย. 2019
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านนำชมนิทรรศการและดูแลฐานเรียนรู้เรือนไทยภาคกลาง จำนวน 1 รายอื่นๆ7 พ.ย. 2019
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานดูแลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (ฐานเรียนรู้นวัตกรรมสวนสมุนไพร) จำนวน 1 ราย (พิทยา)อื่นๆ7 พ.ย. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านนำชมนิทรรศการและดูแลฐานเรียนรู้เรือนไทยภาคกลาง จำนวน 1 รายอื่นๆ6 พ.ย. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านนำชมนิทรรศการและดูแลฐานเรียนรู้เรือนไทยภาคอีสาน จำนวน 1 ราย อื่นๆ6 พ.ย. 2019
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารจัดแสดง จำนวน 9 อาคารประกวดราคา4 พ.ย. 2019
เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารจัดแสดง จำนวน 9 อาคารประกวดราคา4 พ.ย. 2019
ประกาศ ราคากลางโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารจัดแสดง จำนวน 9 อาคารอื่นๆ1 พ.ย. 2019