ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
ใบสั่งจ้างจัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ สายธารแห่งพระกรุณามหาธิคุณด้านการเกษตร จำนวน 1 งานอื่นๆ30 เม.ย. 2019
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานธุรการสำนักสื่อสารสัมพันธ์และเครือข่ายสนับสนุนงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการอุทยานการเกษตรสนองพระราชปณิธาน ส.126อื่นๆ30 เม.ย. 2019
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1อื่นๆ30 เม.ย. 2019
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2อื่นๆ30 เม.ย. 2019
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟทางส่องสว่างบริเวณถนนอาคารเรือนพัก 3 ถึงประตูทางออก 2 จำนวน 1 งานอื่นๆ30 เม.ย. 2019
ราคากลาง โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธาน และอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 4ราคากลาง29 เม.ย. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ สายธารแห่งพระกรุณามหาธิคุณด้านการเกษตรอื่นๆ29 เม.ย. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านกฎหมายอื่นๆ26 เม.ย. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์รายงานประจำปี 2561 จำนวน 100 เล่มอื่นๆ26 เม.ย. 2019
ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานดูแลสื่อจัดแสดงนิทรรศการ ส.124อื่นๆ25 เม.ย. 2019
(ร่าง) ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานเขื่อนเสาเข็มกันดิน ครั้งที่ 2ประกวดราคา24 เม.ย. 2019
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานเขื่อนเสาเข็มกันดิน ครั้งที่ 2ประกวดราคา24 เม.ย. 2019
ใบสั่งซื้อธง ว.ป.ร. (บรมราชาภิเษก) ธงชาติ เสาธงไม้ และสมอบกอื่นๆ22 เม.ย. 2019
ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างงานเขื่อนเสาเข็มกันดิน ครั้งที่ 2ราคากลาง18 เม.ย. 2019
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อธง ว.ป.ร. (บรมราชาภิเษก) ธงชาติ เสาธงไม้ และสมอบกอื่นๆ11 เม.ย. 2019
ใบสั่งจ้าง บำรุงรักษาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งานอื่นๆ10 เม.ย. 2019
ใบสั่งจ้าง บำรุงรักษาล้างเครื่องปรับอากาศอื่นๆ10 เม.ย. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสอราคา จ้างบำรุงรักษาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งานอื่นๆ10 เม.ย. 2019
หนังสือข้อตกลงจ้างทำงานด้านดูแลภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้ (ประทีป)อื่นๆ5 เม.ย. 2019
สัญญาจ้างเหมาเอกชนทำงานด้านดูแลภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้ (123/2562)อื่นๆ5 เม.ย. 2019