ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
ใบสั่งจ้างปรับพื้นที่เพื่อเตรียมปลูกต้นไม้ จำนวน 60 ไร่ อื่นๆ19 ส.ค. 2020
ใบประกาศผู้ชนะ จ้างปรับพื้นที่เพื่อเตรียมปลูกต้นไม้ จำนวน 60 ไร่อื่นๆ19 ส.ค. 2020
ใบสั่งซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง อื่นๆ17 ส.ค. 2020
ราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารศาลาเพียงดิน จำนวน 1 งานราคากลาง13 ส.ค. 2020
ใบสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดแสดงนิทรรศการในงานนิทรรศการหมุนเวียน "รักษ์พืช รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์ทรัพยากรไทย" จำนวน 24 รายการอื่นๆ13 ส.ค. 2020
ใบประกาศผู้ชนะซื้อวัสดอุปกรณ์ในการจัดแสดงนิทรรศการในงานนิทรรศการหมุนเวียน "รักษ์พืช รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์ทรัพยากรไทย" จำนวน 24 รายการอื่นๆ13 ส.ค. 2020
ใบสั่งจ้างจัดนิทรรศการแปลงไม้ผลอินทรีย์และนิทรรศการหญ้าแฝก จำนวน 1 งานอื่นๆ13 ส.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม จ้างเปลี่ยนกระเบื้อยางภายในอาคารเฉลิมพระเกียรต 5 ชั้น 1ราคากลาง13 ส.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสื่อเผยแพร่องค์ความรู้นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง นิทรรศการ 89 ภูมิปัญญา รู้รักษา ทรัพยากรไทย จำนวน 1 งานอื่นๆ11 ส.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงการจ้างจัดทำสื่อเผยแพร่องค์ความรู้นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง นิทรรศการ 89 ภูมิปัญญา รู้รักษา ทรัพยากรไทย จำนวน 1 งานอื่นๆ11 ส.ค. 2020
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต้นท์ จำนวน 1 หลังอื่นๆ11 ส.ค. 2020
ข้อตกลงเช่าเต็นท์ จำนวน 1 หลัง อื่นๆ11 ส.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า ของที่ระลึก บรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบและอุปกรณ์ จำนวน 55 รายการอื่นๆ7 ส.ค. 2020
หนังสือข้อตกลง จ้างเปลี่ยนกระเบื้องยาง อาคารเแลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น1 บริเวณโซนภูมิพลังแผ่นดิน จำนวน 1 งานอื่นๆ7 ส.ค. 2020
ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านดูแลระบบสารสนเทศของสำนักงาน จำนวน 1 รายอื่นๆ6 ส.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดนิทรรศการแปลงไม้ผลอินทรีย์และนิทรรศการหญ้าแฝก จำนวน 1 งานอื่นๆ6 ส.ค. 2020
ประกาศผลผู้ชนะการจ้างเหมาบริการเอกชน ประจำไตรมาส 3 อื่นๆ31 ก.ค. 2020
ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานดูแลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (ฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง) จำนวน 1 ราย (พุฒ)อื่นๆ31 ก.ค. 2020
ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานดูแลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (ฐานการเรียนรู้พลังงานทดแทน) จำนวน 1 ราย (ประเดช)อื่นๆ31 ก.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะเรื่องจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง อื่นๆ31 ก.ค. 2020