ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะจ้างทำฐานเรียนรู้ป่า 5 ระดับ จำนวน 1 งานอื่นๆ31 ก.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะจ้างประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงและนิทรรศการหมุนเวียนประจำปีงบประมาณ 2563 ผ่านสื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ สื่อโทรทัศน์และสื่อมวลชนอื่นๆ29 ก.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงการจ้างประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงและนิทรรศการหมุนเวียนประจำปีงบประมาณ 2563 ผ่านสื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ สื่อโทรทัศน์และสื่อมวลชนอื่นๆ29 ก.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะจ้างประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงและนิทรรศการหมุนเวียนประจำปี 2563 ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ผ่านสื่อป้ายคัทเอาท์อื่นๆ29 ก.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงและนิทรรศการหมุนเวียนประจำปี 2563 ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ผ่านสื่อป้ายคัทเอาท์อื่นๆ29 ก.ค. 2020
ใบสั่งจ้างประชาสัมพันธ์กิจกรรม กิจการของสำนักงานฯ ผ่านสื่อโทรทัศน์ และสื่อโซเชียลมีเดียอื่นๆ24 ก.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์กิจกรรม กิจการของสำนักงานฯ ผ่านสื่อโทรทัศน์ และสื่อโซเชียลมีเดีย อื่นๆ22 ก.ค. 2020
ใบสังซื้อพันธุ์ไม้ประดับ จำนวน 10 รายการอื่นๆ21 ก.ค. 2020
ใบสั่งซื้อระบบปั๊มสูบน้ำ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบอื่นๆ20 ก.ค. 2020
ใบประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกระเบื้องยาง อาคารเแลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น1 บริเวณโซนภูมิพลังแผ่นดิน จำนวน 1 งาน อื่นๆ17 ก.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพันธุ์ไม้ประดับ จำนวน 10 รายการอื่นๆ16 ก.ค. 2020
ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อื่นๆ16 ก.ค. 2020
สัญญาจ้างออกแบบ ปรับปรุงอาคารซุ้มทางเข้าและภูมิทัศน์ (อาคารลานโค้ง) จำนวน 1 งานอื่นๆ16 ก.ค. 2020
ใบสั่งจ้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบฐานขยายพันธุ์พืชอื่นๆ14 ก.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสินค้า ของที่ระลึก บรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบและอุปกรณ์ จำนวน 92 รายการอื่นๆ14 ก.ค. 2020
ใบสั่งจ้างจัดนิทรรศการ พรรณไม้สีม่วง จำนวน 1 งานอื่นๆ13 ก.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบปั๊มสูบน้ำ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบอื่นๆ3 ก.ค. 2020
ใบประกาศผู้ชนะจ้างจัดนิทรรศการ พรรณไม้สีม่วง จำนวน 1 งาน อื่นๆ3 ก.ค. 2020
ใบสั่งซื้อ เสื้อพร้อมปัก จำนวน 2 รายการ อื่นๆ1 ก.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อพร้อมปัก จำนวน 2 รายการอื่นๆ1 ก.ค. 2020