ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาศที่ 4อื่นๆ31 ต.ค. 2019
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศ 4อื่นๆ31 ต.ค. 2019
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานดูแลฐานเรียนรู้อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช จำนวน 1 ราย (พงศ์พิชาญ)อื่นๆ31 ต.ค. 2019
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านธุรการ สำนักอำนวยการ จำนวน 1 ราย (กฤติญดา) อื่นๆ31 ต.ค. 2019
ประกาศ เรื่องขายเศษไม้อื่นๆ28 ต.ค. 2019
สัญญาจ้างโครงการจ้างดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียอื่นๆ24 ต.ค. 2019
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานด้านคนสวน จำนวน 1 ราย (ปฏิพัทธ์)อื่นๆ11 ต.ค. 2019
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานด้านคนสวน จำนวน 1 ราย (ไพฑูรย์) อื่นๆ11 ต.ค. 2019
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างก่อสร้างหลังคาผ้าใบแรงดึงสูงลาดจัดแสดงนิทรรศการเครื่องบินประกวดราคา10 ต.ค. 2019
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อื่นๆ9 ต.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดแสดงนิทรรศการในงาน ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์ จำนวน 39 รายการอื่นๆ9 ต.ค. 2019
ใบสั่งซื้ออุปกรณ์ระบบสื่อจัดแสดงนิทรรศการพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 รายการอื่นๆ8 ต.ค. 2019
หนังสือข้อตกลงเช่าเต็นท์ จำนวน 2 รายการอื่นๆ7 ต.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ระบบสื่อจัดแสดงนิทรรศการพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 รายการอื่นๆ7 ต.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าเต็นท์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 หลังอื่นๆ7 ต.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างประชาสัมพันธ์งาน“ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์”ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านสื่อมวลชน และสื่อออนไลน์ อื่นๆ7 ต.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างประชาสัมพันธ์การติดตั้งป้ายคัทเอาท์ ป้ายไวนิล และรถแห่กระจายเสียงงาน“ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์”อื่นๆ7 ต.ค. 2019
ใบสั่งจ้างประชาสัมพันธ์การติดตั้งป้ายคัทเอาท์ ป้ายไวนิล และรถแห่กระจายเสียงงาน“ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์”อื่นๆ7 ต.ค. 2019
ใบสั่งจ้างประชาสัมพันธ์งาน“ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์” ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านสื่อมวลชน และสื่อออนไลน์อื่นๆ7 ต.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะซื้ออุปกรณ์ระบบสื่อจัดแสดงนิทรรศการพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 รายการอื่นๆ7 ต.ค. 2019