ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
ประกาศ เรื่องประกวดราคาโครงการผลิตภาพยนตร์เอนิเมชั่น 2 มิติ (ครั้งที่ 2)ประกวดราคา7 ธ.ค. 2018
เอกสาร เรื่องประกวดราคาโครงการผลิตภาพยนตร์เอนิเมชั่น 2 มิติ (ครั้งที่ 2)ประกวดราคา7 ธ.ค. 2018
ประกาศ เรื่องประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างโรงเรือนรวบรวมพันธุกรรมสัตว์ 3 โรงเรือนประกวดราคา4 ธ.ค. 2018
เอกสารประกาศ เรื่องประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างโรงเรือนรวบรวมพันธุกรรมสัตว์ 3 โรงเรือนประกวดราคา4 ธ.ค. 2018
ใบสั่งจ้างตรวจเช็คระบบลิฟต์อาคาร 6 และระบบสั่นสะเทือน อาคาร 7 จำนวน 1 งานอื่นๆ30 พ.ย. 2018
ร่าง ประกวดราคาโครงการผลิตสื่อภาพยนตร์ 3 มิติประกวดราคา30 พ.ย. 2018
ร่าง เอกสารประกวดราคาโครงการผลิตสื่อภาพยนตร์ 3 มิติประกวดราคา30 พ.ย. 2018
ร่าง เอกสารประกวดราคาโครงการผลิตสื่อภาพยนตร์ 2 มิติประกวดราคา30 พ.ย. 2018
ใบสั่งจ้าง ตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบมัลติมีเดียอื่นๆ30 พ.ย. 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระบบลิฟต์อาคาร 6 และระบบสั่นสะเทือน อาคาร 7 จำนวน 1 งานอื่นๆ29 พ.ย. 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุดอื่นๆ29 พ.ย. 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบมัลติมีเดีย จำนวน 1 งานอื่นๆ29 พ.ย. 2018
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงเรือนรวบรวมพันธุกรรมสัตว์ จำนวน 3 โรงเรือนประกวดราคา28 พ.ย. 2018
ร่าง เอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเรือนรวบรวมพันธุกรรมสัตว์ 3 โรงเรือนประกวดราคา28 พ.ย. 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ27 พ.ย. 2018
แบบ บก.06 จ้างปรับปรุงตู้จ่ายกระแสไฟฟ้าอื่นๆ27 พ.ย. 2018
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการจ้างทำอินเตอร์แอคทีฟ กิจกรรมเรียนรู้ดิจิตอล สื่อที่ทันสมัย มีปฏิสัมพันธ์ฯอื่นๆ23 พ.ย. 2018
ประกาศ ยกเลิกประการศเชิญชวนโครงการจ้างผลิตภาพยนตร์ 3 มิติฯอื่นๆ23 พ.ย. 2018
ประกาศ ยกเลิกประการศเชิญชวนโครงการจ้างผลิตภาพยนตร์ 2 มิติฯอื่นๆ23 พ.ย. 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อพัสดุในการจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้กับคณะที่เข้าชม พกฉ. จำนวน 23 รายการอื่นๆ22 พ.ย. 2018