ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 4 เครื่องอื่นๆ26 มี.ค. 2020
สัญญาซื้ออุปกรณ์สำหรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กรสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อื่นๆ25 มี.ค. 2020
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อื่นๆ25 มี.ค. 2020
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร ความยาวไม่น้อยกว่า 10 นาที จำนวน 1 งานประกวดราคา24 มี.ค. 2020
เอกสารประกวดราคาจ้างผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร ความยาวไม่น้อยกว่า 10 นาที จำนวน 1 งานประกวดราคา24 มี.ค. 2020
ข้อตกลงจ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2563อื่นๆ23 มี.ค. 2020
ประกาศผ้ชนะซื้อคอมพิวเตอร์หน้าจอทัชสกรีน พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง 20 มีนาคม 2563อื่นๆ20 มี.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงนิทรรศการภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 3อื่นๆ20 มี.ค. 2020
ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ จ้างออกแบบและควบคุมงานปรับปรุงอาคารซุ้มทางเข้าและภูมิทัศน์ (อาคารลานโค้ง) จำนวน 1 งานอื่นๆ20 มี.ค. 2020
ราคากลางจ้างปรับปรุงลานจอดรถหน้าอาคารเรือนพัก จำนวน 1 งานราคากลาง19 มี.ค. 2020
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 จำนวน 1 อาคารประกวดราคา17 มี.ค. 2020
เอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 จำนวน 1 อาคารประกวดราคา17 มี.ค. 2020
เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนเสาเข็มกันดิน จำนวน 1 งานประกวดราคา17 มี.ค. 2020
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนเสาเข็มกันดิน จำนวน 1 งานประกวดราคา17 มี.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสอราคา ซื้อสินค้า ของที่ระลึก บรรจุภัณฑ์ วัถุดิบและอุปกรณ์ จำนวน 92 รายการอื่นๆ17 มี.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐอื่นๆ12 มี.ค. 2020
เอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 1 จำนวน 1 อาคารประกวดราคา12 มี.ค. 2020
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 1 จำนวน 1 อาคารประกวดราคา12 มี.ค. 2020
ราคากลางจ้างปรับปรุงหลังคาบ้านพักเกษตรกร จำนวน 1 งานราคากลาง12 มี.ค. 2020
ราคากลาง จ้างก่อสร้างพื้นที่ล้างผัก และห้องเก็บของบริเวณโรงเรือนผักกางมุ้ง จำนวน 1 งาน ราคากลาง12 มี.ค. 2020