ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวราคากลาง27 เม.ย. 2018
ซื้อโครงการจัดซื้อ จอ SCEER LED และชุดคอมพิวเตอร์ 2 ชุดราคากลาง27 เม.ย. 2018
การซื้อโครงการจัดซื้อ จอ SCEER LED และชุดคอมพิวเตอร์ 2 ชุดประกวดราคา27 เม.ย. 2018
การซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการราคากลาง27 เม.ย. 2018
ร่างเอกสารประกวดราคา (จอ screen LED แบบ Indoor และชุดคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด พร้อมติดตั้งประกวดราคา23 เม.ย. 2018
ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการประกวดราคา23 เม.ย. 2018
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ติดตั้งระบบรัดน้ำต้นไม้ราคากลาง17 เม.ย. 2018
สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เส้นทางประตู 2ราคากลาง9 เม.ย. 2018
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561อื่นๆ29 มี.ค. 2018
โครงการจัดซื้อ จอ Screen LEDราคากลาง29 มี.ค. 2018
จัดซื้อ โทรทัศน์ LED ทีวี จำนวน 6 เครื่องราคากลาง29 มี.ค. 2018
จัดซื้อดินปลูกและกระถางปลูกราคากลาง29 มี.ค. 2018
จัดซื้อพันธุ์ไม้ราคากลาง29 มี.ค. 2018
ผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทาง ประตู 2ราคากลาง28 มี.ค. 2018
เช่าเต็นท์ทรงโค้งสีขาว 4 รายการราคากลาง27 มี.ค. 2018
ราคากลางจ้างทำตู้จัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 2 ชุดราคากลาง26 มี.ค. 2018
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้งราคากลาง26 มี.ค. 2018
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวราคากลาง24 มี.ค. 2018
จ้างรื้อผนังกระจกเดิม อาคาร 8 และติดตั้งผนังและปูกระจกอลูมิเนียมใหม่ราคากลาง23 มี.ค. 2018
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้งราคากลาง23 มี.ค. 2018