ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ จำนวน 4 รายการอื่นๆ30 มิ.ย. 2020
ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านทำความสะอาดพื้นที่บริเวณอาคารเรือนพัก 3 จำนวน 1 รายอื่นๆ30 มิ.ย. 2020
ใบสั่งจ้างทำบอร์ดจัดแสดงนิทรรศการ จักสืบ จักสาน อัตลักษณ์วัฒนธรรมการเกษตร จำนวน 1 งานอื่นๆ29 มิ.ย. 2020
ใบประกาศผู้ชนะจ้างทำบอร์ดจัดแสดงนิทรรศการ จักสืบ จักสาน อัตลักษณ์วัฒนธรรมการเกษตร จำนวน 1 งานอื่นๆ29 มิ.ย. 2020
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบฐานขยายพันธุ์พืชอื่นๆ29 มิ.ย. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดแสดงนิทรรศการ จักสืบ จักสาน อัตลักษณ์วัฒนธรรมเกษตร จำนวน 47 รายการ อื่นๆ26 มิ.ย. 2020
ใบสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดแสดงนิทรรศการ จักสืบ จักสาน อัตลักษณ์วัฒนธรรมเกษตร จำนวน 47 รายการ อื่นๆ26 มิ.ย. 2020
ราคากลางจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อื่นๆ25 มิ.ย. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อื่นๆ25 มิ.ย. 2020
ใบสั่งจ้างประชาสัมพันธ์งานมหกรรม สืบสาน รักษา ต่อยอด Agri Museum Expo 2020 ผ่านสื่อวิทยุ สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ สื่อโทรทัศน์ และสื่อมวลชนอื่นๆ23 มิ.ย. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์งานมหกรรม สืบสาน รักษา ต่อยอด Agri Museum Expo 2020 ผ่านสื่อวิทยุ สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ สื่อโทรทัศน์ และสื่อมวลชนอื่นๆ23 มิ.ย. 2020
ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านเป็นผู้ช่วยจัดทำอาหารเพื่อจำหน่ายร้านกิน อยู่ ดี จำนวน 1 ราย (รำพึง)อื่นๆ12 มิ.ย. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารซุ้มทางเข้าและภูมิทัศน์ (อาคารลานโค้ง) จำนวน 1 งาน อื่นๆ11 มิ.ย. 2020
สัญญาจ้างซ่อมปรับปรุงหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 จำนวน 1 อาคารอื่นๆ10 มิ.ย. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ จำนวน 2 รายการอื่นๆ5 มิ.ย. 2020
หนังสือข้อตกลงการเช่าเต็นท์ จำนวน 2 รายการอื่นๆ5 มิ.ย. 2020
สัญญาจ้างโครงการจ้างดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)อื่นๆ29 พ.ค. 2020
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาผ้าใบแรงดึงสูงลานจัดแสดงนิทรรศการเครื่องบินอื่นๆ29 พ.ค. 2020
ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านทำความสะอาดพื้นที่บริเวณมาดูอื่นๆ29 พ.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงการจ้าง ปรับปรุงร้าน wisdom cafeอื่นๆ29 พ.ค. 2020