ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์งานมหกรรม สืบสาน รักษา ต่อยอด Agri Museum Expo 2020 ผ่านสื่อวิทยุ สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ สื่อโทรทัศน์ และสื่อมวลชนอื่นๆ23 มิ.ย. 2020
ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านเป็นผู้ช่วยจัดทำอาหารเพื่อจำหน่ายร้านกิน อยู่ ดี จำนวน 1 ราย (รำพึง)อื่นๆ12 มิ.ย. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารซุ้มทางเข้าและภูมิทัศน์ (อาคารลานโค้ง) จำนวน 1 งาน อื่นๆ11 มิ.ย. 2020
สัญญาจ้างซ่อมปรับปรุงหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 จำนวน 1 อาคารอื่นๆ10 มิ.ย. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ จำนวน 2 รายการอื่นๆ5 มิ.ย. 2020
หนังสือข้อตกลงการเช่าเต็นท์ จำนวน 2 รายการอื่นๆ5 มิ.ย. 2020
สัญญาจ้างโครงการจ้างดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)อื่นๆ29 พ.ค. 2020
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาผ้าใบแรงดึงสูงลานจัดแสดงนิทรรศการเครื่องบินอื่นๆ29 พ.ค. 2020
ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านทำความสะอาดพื้นที่บริเวณมาดูอื่นๆ29 พ.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงการจ้าง ปรับปรุงร้าน wisdom cafeอื่นๆ29 พ.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อื่นๆ29 พ.ค. 2020
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อื่นๆ29 พ.ค. 2020
ราคากลางจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ราคากลาง28 พ.ค. 2020
ใบสั่งจ้างทำซุ้มเพื่อจัดแสดงนิทรรศการสีสันพันธุ์กล้วยไม้ จำนวน 1 งานอื่นๆ27 พ.ค. 2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อื่นๆ27 พ.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำซุ้มเพื่อจัดแสดงนิทรรศการสีสันพันธุ์กล้วยไม้อื่นๆ22 พ.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ระบบสื่อจัดแสดงนิทรรศการ พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 รายการอื่นๆ21 พ.ค. 2020
ใบสั่งซื้อคอมพิวเตอร์จอทัชสกรีน พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่องอื่นๆ21 พ.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ระบบสื่อจัดแสดงนิทรรศการ พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 รายการอื่นๆ21 พ.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาผ้าใบแรงดึงสูงลานจัดแสดงนิทรรศการเครื่องบินอื่นๆ20 พ.ค. 2020