ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) ให้กับคณะเข้าชม พกฉ. จำนวน 1 งานอื่นๆ14 มี.ค. 2019
ใบสั่งจ้าง เหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ให้กับคณะที่เข้าชม พกฉ. จำนวน 1 งานอื่นๆ14 มี.ค. 2019
ใบสั่งจ้าง เหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ให้กับคณะที่เข้าชม พกฉ. จำนวน 1 งานอื่นๆ14 มี.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ให้กับคณะที่เข้าชม พกฉ .จำนวน 1 งานอื่นๆ14 มี.ค. 2019
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานเขื่อนเสาเข็มกันดินประกวดราคา13 มี.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจและขุดลอกคลองรอบอาคารทั้ง 9 หลังอื่นๆ13 มี.ค. 2019
ใบสั่งซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการอื่นๆ12 มี.ค. 2019
ใบสั่งจ้าง ปรับพื้นที่และถมดินบริเวณริมสระน้ำติดกับที่ตั้งเรือขุดฯอื่นๆ8 มี.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอรา จ้างปรับปรุุงอาคารเก็บวัสดุการเกษตร จำนวน 1 หลังอื่นๆ8 มี.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุดอื่นๆ8 มี.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการอื่นๆ6 มี.ค. 2019
หนังสือข้อตกลงรับจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศซิลเลอร์ ประจำปี 2562 จำนวน 1 งานอื่นๆ5 มี.ค. 2019
ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการเอกชนทำงานดูแลในส่วนพิพิธภัณฑ์ตามรอยพ่อ ดูแลด้านแปลงปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 16 ไร่ และโรงเรือเพาะชำ ส.105อื่นๆ5 มี.ค. 2019
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562อื่นๆ5 มี.ค. 2019
ประกาศผูู้ชนะการเสนอรา จ้างปรับพื้นที่ถมดินบริเวณริมสระน้ำติดกับที่ตั้งเรือขุดอื่นๆ4 มี.ค. 2019
ใบสั่งจ้าง งานเปลี่ยนเสื้อท่อสูบน้ำ เข้า-ออก จำนวน 2 ตัวอื่นๆ1 มี.ค. 2019
ใบสั่งจ้าง เปลี่ยนมุ้งและหลังคาพลาสติกของมุ้งปลูกผัก จำนวน 10 หลังอื่นๆ1 มี.ค. 2019
ใบสั่งจ้างปรับปรุงและทาสีฝ้าเพดานเฉลียงหน้าอาคารและทางเดินอื่นๆ28 ก.พ. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชิลเลอร์อื่นๆ28 ก.พ. 2019
ใบสั่งจ้าง ผลิตสื่อภาพยนตร์แอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ28 ก.พ. 2019