ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม)อื่นๆ21 พ.ย. 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์งานมหกรรมในหลวงรักเรา ภูมิพลังแผ่นดิน ผ่านสื่อมวลชน และสื่อออนไลน์อื่นๆ20 พ.ย. 2018
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้างจัดทำนิทรรศการ เรื่องดินดี ดินมีชีวิตอื่นๆ19 พ.ย. 2018
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้างจัดทำนิทรรศการ เรื่องมีน้ำ มีชีวิตอื่นๆ19 พ.ย. 2018
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้างจัดทำนิทรรศการ เรื่องร้อยป่า ร้อยชีวิตอื่นๆ19 พ.ย. 2018
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้างจัดทำนิทรรศการ เรื่องพัฒนาคน พัฒนาแผ่นดินอื่นๆ19 พ.ย. 2018
ประชาสัมพันธืงานมหกรรมในหลวงรักเรา "ภูมิพลังแผ่นดิน" ผ่านสื่อมวลชน และสื่อออนไลน์ราคากลาง16 พ.ย. 2018
ประกาศ เอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธาน และอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ประกวดราคา14 พ.ย. 2018
เอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธาน และอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ประกวดราคา14 พ.ย. 2018
ใบสั่งจ้าง ตรวจเช็คอุปกรณ์และบำรุงรักษาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์อื่นๆ13 พ.ย. 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คอุปกรณ์และบำรุงรักษาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์อื่นๆ13 พ.ย. 2018
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562อื่นๆ9 พ.ย. 2018
ร่าง ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธาน และอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประกวดราคา8 พ.ย. 2018
ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธาน และอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประกวดราคา8 พ.ย. 2018
เงื่อนไขพิเศษ โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธาน และอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วิธีพิเศษ8 พ.ย. 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บความเรียบร้อยของพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการอื่นๆ6 พ.ย. 2018
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างทำอินเตอร์แอคทีฟ กิจกรรมการเรียนรู้ดิจิตอล สื่อที่ทันสมัยประกวดราคา6 พ.ย. 2018
ประกาศ โครงการจ้างทำอินเตอร์แอคทีฟ กิจกรรมการเรียนรู้ดิจิตอล สื่อที่ทันสมัยประกวดราคา6 พ.ย. 2018
ประกาศโครงการผลิตสื่อภาพยนตร์ 3 มิติ ความยาวไม่น้อยกว่า 8 นาที เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 นวัตกรรมเกษตรประกวดราคา6 พ.ย. 2018
ประกวดราคาโครงการผลิตสื่อภาพยนตร์ 3 มิติ ความยาวไม่น้อยกว่า 8 นาที เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 นวัตกรรมเกษตรประกวดราคา6 พ.ย. 2018