ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อื่นๆ9 ส.ค. 2019
ราคากลางโครงการจ้างดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานผ่านสื่อออนไลน์และ โซเชียลมีเดียราคากลาง1 ส.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำครัวไม้สำเร็จรูป จำนวน 3 ชุดอื่นๆ1 ส.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะจ้างประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด Risdom Farm ผ่านสื่อโทรทัศน์ และสื่อโซเชียวมีเดีย ประจำปีงบประมาณ 2562อื่นๆ1 ส.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะจ้างทำอาหาร ให้กับคณะที่เข้าชม พกฉ. จำนวน 12 รายการอื่นๆ1 ส.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาจ้างก่อสร้างสะพานข้ามคลองบ้านหน้าสวน จำนวน 1 งานอื่นๆ1 ส.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรู้ผักคุณภาพในโรงเรือน จำนวน 1 หลังอื่นๆ1 ส.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะ จ้างปรับปรุงแปลงผักบนหลังคา จำนวน 1 งานอื่นๆ31 ก.ค. 2019
ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส 3)อื่นๆ31 ก.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะจ้างจัดพิธีเปิดงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด Wisdom Faem จำนวน 1 งานอื่นๆ31 ก.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมจัดขบวนวัฒนธรรม 4 ภาคอื่นๆ31 ก.ค. 2019
ใบสั่งจ้าง จ้างจัดกิจกรรมจัดขบวนวัฒนธรรม 4 ภาคอื่นๆ31 ก.ค. 2019
ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการเอกชนทำงานด้านการส่งเสริมกิจการของ พกฉ. ส.146อื่นๆ31 ก.ค. 2019
ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการเอกชนทำงานด้านการส่งเสริมกิจการของ พกฉ. ส.145อื่นๆ31 ก.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อครุภัณฑ์และพัสดุ จำนวน 9 รายการอื่นๆ30 ก.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะ จ้างทำซุ้มทางเข้างานจากไม้ไผ่ จำนวน 1 งานอื่นๆ30 ก.ค. 2019
สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารโรงนา จำนวน 1 หลังอื่นๆ30 ก.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อรั้วคาวบอยอื่นๆ26 ก.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริหารงานโครงการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด จำนวน 1 งานอื่นๆ25 ก.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างอาคารโรงนาอื่นๆ24 ก.ค. 2019