ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Nameวิธีการวันที่ประกาศ
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างก่อสร้างหลังคาผ้าใบแรงดึงสูงลาดจัดแสดงนิทรรศการเครื่องบินประกวดราคาOct 10, 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าเต็นท์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 หลังอื่นๆOct 7, 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างประชาสัมพันธ์งาน“ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์”ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านสื่อมวลชน และสื่อออนไลน์ อื่นๆOct 7, 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างประชาสัมพันธ์การติดตั้งป้ายคัทเอาท์ ป้ายไวนิล และรถแห่กระจายเสียงงาน“ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์”อื่นๆOct 7, 2019
ใบสั่งจ้างประชาสัมพันธ์การติดตั้งป้ายคัทเอาท์ ป้ายไวนิล และรถแห่กระจายเสียงงาน“ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์”อื่นๆOct 7, 2019
ใบสั่งจ้างประชาสัมพันธ์งาน“ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์” ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านสื่อมวลชน และสื่อออนไลน์อื่นๆOct 7, 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการจ้างดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียอื่นๆOct 3, 2019
สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานและพื้นที่บริเวณบ้านหน้าสวนอื่นๆOct 1, 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการอุทยานการเกษตรสนองพระราชปณิธาน และสนับสนุนงานด้านการนำชมนิทรรศการและฐานเรียนรู้ จำนวน 1 รายอื่นๆSep 30, 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานดูแลโครงสร้างและประปา จำนวน 1 รายอื่นๆSep 27, 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานดูแลไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 รายอื่นๆSep 27, 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานขับรถยนต์ จำนวน 1 รายอื่นๆSep 27, 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านการเงินและงบประมาณ จำนวน 1 ราย อื่นๆSep 27, 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 รายอื่นๆSep 27, 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านสำรวจรังวัด จำนวน 1 รายอื่นๆSep 27, 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านกฎหมาย จำนวน 1 ราย (พงษ์ศักดิ์)อื่นๆSep 27, 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านกฎหมาย จำนวน 1 ราย (อัจฉกร)อื่นๆSep 27, 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการพื้นที่ จำนวน 1 ราย อื่นๆSep 27, 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม จำนวน 1 ราย อื่นๆSep 27, 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านบัญชี จำนวน 1 ราย อื่นๆSep 27, 2019