ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Nameวิธีการวันที่ประกาศ
อื่นๆJul 1, 2020
อื่นๆJul 1, 2020
อื่นๆJun 30, 2020
อื่นๆJun 30, 2020
อื่นๆJun 30, 2020
อื่นๆJun 30, 2020
อื่นๆJun 30, 2020
อื่นๆJun 26, 2020
อื่นๆJun 26, 2020
อื่นๆJun 23, 2020
อื่นๆJun 23, 2020
ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านเป็นผู้ช่วยจัดทำอาหารเพื่อจำหน่ายร้านกิน อยู่ ดี จำนวน 1 ราย (รำพึง)อื่นๆJun 12, 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารซุ้มทางเข้าและภูมิทัศน์ (อาคารลานโค้ง) จำนวน 1 งาน อื่นๆJun 11, 2020
สัญญาจ้างซ่อมปรับปรุงหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 จำนวน 1 อาคารอื่นๆJun 10, 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ จำนวน 2 รายการอื่นๆJun 5, 2020
หนังสือข้อตกลงการเช่าเต็นท์ จำนวน 2 รายการอื่นๆJun 5, 2020
สัญญาจ้างโครงการจ้างดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)อื่นๆMay 29, 2020
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาผ้าใบแรงดึงสูงลานจัดแสดงนิทรรศการเครื่องบินอื่นๆMay 29, 2020
ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านทำความสะอาดพื้นที่บริเวณมาดูอื่นๆMay 29, 2020
หนังสือข้อตกลงการจ้าง ปรับปรุงร้าน wisdom cafeอื่นๆMay 29, 2020