ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Nameวิธีการวันที่ประกาศ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อื่นๆJan 23, 2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อื่นๆJan 23, 2020
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร ความยาวไม่น้อยกว่า 10 นาที จำนวน 1 งานประกวดราคาJan 23, 2020
เอกสารประกวดราคาจ้างผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร ความยาวไม่น้อยกว่า 10 นาที จำนวน 1 งานประกวดราคาJan 23, 2020
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ “เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” ความยาวไม่น้อยกว่า 10 นาที จำนวน 1 งาน ประกวดราคาJan 23, 2020
เอกสารประกวดราคาจ้างผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ “เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” ความยาวไม่น้อยกว่า 10 นาที จำนวน 1 งานประกวดราคาJan 23, 2020
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนเสาเข็มกันดิน จำนวน ๑ งานประกวดราคาJan 23, 2020
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนเสาเข็มกันดิน จำนวน ๑ งานประกวดราคาJan 23, 2020
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1อื่นๆJan 22, 2020
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่ 1อื่นๆJan 22, 2020
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563 ของสำนักงานฯ ผ่านสื่อป้ายคัทเอาท์ ป้ายไวนิล และรถแห่กระจายเสียงอื่นๆJan 22, 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสำนักงานและพื้นที่บริเวณบ้านหน้าสวนอื่นๆJan 20, 2020
ร่าง ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร ความยาวไม่น้อยกว่า 10 นาที จำนวน 1 งานประกวดราคาJan 15, 2020
ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร ความยาวไม่น้อยกว่า 10 นาที จำนวน 1 งานประกวดราคาJan 15, 2020
ร่าง ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ “เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” ความยาวไม่น้อยกว่า 10 นาที จำนวน 1 งานประกวดราคาJan 15, 2020
ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ “เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” ความยาวไม่น้อยกว่า 10 นาที จำนวน 1 งานประกวดราคาJan 15, 2020
ร่าง ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนเสาเข็มกันดิน จำนวน ๑ งานประกวดราคาJan 15, 2020
ร่าง เอกสารประกวดราคา จ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนเสาเข็มกันดิน จำนวน ๑ งานประกวดราคาJan 15, 2020
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓อื่นๆJan 14, 2020
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อื่นๆJan 13, 2020