ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Nameวิธีการวันที่ประกาศ
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อื่นๆAug 9, 2019
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำครัวไม้สำเร็จรูป จำนวน 3 ชุดอื่นๆAug 1, 2019
ประกาศผู้ชนะจ้างประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด Risdom Farm ผ่านสื่อโทรทัศน์ และสื่อโซเชียวมีเดีย ประจำปีงบประมาณ 2562อื่นๆAug 1, 2019
ประกาศผู้ชนะจ้างทำอาหาร ให้กับคณะที่เข้าชม พกฉ. จำนวน 12 รายการอื่นๆAug 1, 2019
ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาจ้างก่อสร้างสะพานข้ามคลองบ้านหน้าสวน จำนวน 1 งานอื่นๆAug 1, 2019
ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรู้ผักคุณภาพในโรงเรือน จำนวน 1 หลังอื่นๆAug 1, 2019
ราคากลางโครงการจ้างดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานผ่านสื่อออนไลน์และ โซเชียลมีเดียราคากลางAug 1, 2019
ประกาศผู้ชนะ จ้างปรับปรุงแปลงผักบนหลังคา จำนวน 1 งานอื่นๆJul 31, 2019
ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส 3)อื่นๆJul 31, 2019
ประกาศผู้ชนะจ้างจัดพิธีเปิดงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด Wisdom Faem จำนวน 1 งานอื่นๆJul 31, 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมจัดขบวนวัฒนธรรม 4 ภาคอื่นๆJul 31, 2019
ใบสั่งจ้าง จ้างจัดกิจกรรมจัดขบวนวัฒนธรรม 4 ภาคอื่นๆJul 31, 2019
ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการเอกชนทำงานด้านการส่งเสริมกิจการของ พกฉ. ส.146อื่นๆJul 31, 2019
ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการเอกชนทำงานด้านการส่งเสริมกิจการของ พกฉ. ส.145อื่นๆJul 31, 2019
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อครุภัณฑ์และพัสดุ จำนวน 9 รายการอื่นๆJul 30, 2019
ประกาศผู้ชนะ จ้างทำซุ้มทางเข้างานจากไม้ไผ่ จำนวน 1 งานอื่นๆJul 30, 2019
สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารโรงนา จำนวน 1 หลังอื่นๆJul 30, 2019
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อรั้วคาวบอยอื่นๆJul 26, 2019
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริหารงานโครงการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด จำนวน 1 งานอื่นๆJul 25, 2019
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างอาคารโรงนาอื่นๆJul 24, 2019