ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ได้บันทึกข้อมูลและประกาศในระบบ e-GP

To
 • Project name
 • Announcement type
 • Announcement Date
 • End date
 • Number of viewers
 • Attach Documents
 • ใบสั่งจ้างจ้างทำสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบเกมทัชสกรีน จำนวน 1 งาน
 • ใบสั่งจ้าง/ใบสั่งซื้อ
 • 01-Jun-2566
 • 01-Jun-2566
 • 0
 • ข้อตกลง จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านค้นคว้า และรวบรวมข้อมูล เนื้อหา องค์ความรู้ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดทำนิทรรศการ จำนวน 1 ราย
 • หนังสือข้อตกลง
 • 01-Jun-2566
 • 01-Jun-2566
 • 0
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโอเวอร์ฮอลหม้อแปลงไฟฟ้า (ซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า) ขนาด 800 kva จำนวน 1 งาน
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
 • 31-May-2566
 • 31-May-2566
 • 0
 • ใบสั่งซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 4 และอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7 จำนวน 1 งาน
 • ใบสั่งจ้าง/ใบสั่งซื้อ
 • 30-May-2566
 • 30-May-2566
 • 2
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 4 และอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7 จำนวน 1 งาน
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
 • 26-May-2566
 • 26-May-2566
 • 0
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบเกมทัชสกรีน จำนวน 1 งาน
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
 • 26-May-2566
 • 26-May-2566
 • 0
 • ใบสั่งซื้อเสื้อแจ็คเก็ตสูท พร้อมปักโลโก้ จำนวน 100 ตัว
 • ใบสั่งจ้าง/ใบสั่งซื้อ
 • 24-May-2566
 • 24-May-2566
 • 2
 • ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • อื่นๆ
 • 24-May-2566
 • 24-May-2566
 • 3
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้ในร้านอาหารกิน อยู่ ดี จำนวน 150 รายการ
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
 • 24-May-2566
 • 24-May-2566
 • 2
 • หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านทำความสะอาด(ปทิตา)
 • หนังสือข้อตกลง
 • 23-May-2566
 • 23-May-2566
 • 1