ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ได้บันทึกข้อมูลและประกาศในระบบ e-GP

To
 • Project name
 • Announcement type
 • Announcement Date
 • End date
 • Number of viewers
 • Attach Documents
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงป้ายเสาสูง MADO Pavilion จำนวน 1 งาน
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
 • 05-Jul-2565
 • 05-Jul-2565
 • 0
 •   
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1 งาน
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
 • 05-Jul-2565
 • 05-Jul-2565
 • 0
 •   
 • สัญญาจ้างพัฒนา Application Wisdomking Mobile
 • สัญญาจ้าง
 • 29-Jun-2565
 • 29-Jun-2565
 • 0
 •   
 • หนังสือข้อตกลงเช่าเต็นท์ จำนวน 3รายการ
 • หนังสือข้อตกลง
 • 29-Jun-2565
 • 29-Jun-2565
 • 0
 •   
 • ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างทำรถนิทรรศการเคลื่อนที่ MUSEUM MOBILE 1งาน
 • ประกวดราคา
 • 29-Jun-2565
 • 29-Jun-2565
 • 0
 •   
 • เอกสารประกวดราคาจ้างทำรถนิทรรศการเคลื่อนที่ MUSEUM MOBILE 1งาน
 • ประกวดราคา
 • 29-Jun-2565
 • 29-Jun-2565
 • 0
 •   
 • ราคากลางจ้างทำรถนิทรรศการเคลื่อนที่ MUSEUM MOBILE 1งาน
 • ราคากลาง
 • 28-Jun-2565
 • 28-Jun-2565
 • 10
 •   
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าเต็นท์ จำนวน 3รายการ
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
 • 28-Jun-2565
 • 28-Jun-2565
 • 0
 •   
 • ใบสั่งจ้างขุดลอกวัชพืช จำนวน 1 งาน
 • ใบสั่งจ้าง/ใบสั่งซื้อ
 • 27-Jun-2565
 • 27-Jun-2565
 • 0
 •   
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 28 รายการ
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
 • 23-Jun-2565
 • 23-Jun-2565
 • 0
 •