ข่าวรับสมัครงาน

job_management.news_information_for_the_recruitment

 • Job Name
 • Job Position
 • Job Stage
 • Publish Date
 • Number of viewers
 • Document for Download
 • ผลการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ พกฉ.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารสัมพันธ์
 • สำนักสารสนเทศและการสื่อสาร
 • เจ้าหน้าที่ พกฉ.
 • 27-Apr-2566
 • 51
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารสัมพันธ์
 • สำนักสารสนเทศและการสื่อสาร
 • เจ้าหน้าที่ พกฉ.
 • 21-Apr-2566
 • 41
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารสัมพันธ์
 • สำนักสารสนเทศและการสื่อสาร
 • เจ้าหน้าที่ พกฉ.
 • 12-Apr-2566
 • 32
 • ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสารสัมพันธ์
 • สำนักสารสนเทศและการสื่อสาร
 • เจ้าหน้าที่ พกฉ.
 • 03-Mar-2566
 • 193
 • ประกาศผลการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาด้านกฎหมาย/ผู้ช่วยนิติกร
 • กลุ่มงานกฎหมาย
 • จ้างเหมาบริการ
 • 21-Feb-2566
 • 74
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ พกฉ. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสารสัมพันธ์
 • สำนักสารสนเทศและการสื่อสาร
 • เจ้าหน้าที่ พกฉ.
 • 09-Feb-2566
 • 117
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการด้านค้นคว้า และรวบรวมข้อมูล เนื้อหา องค์ความรู้ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดทำนิทรรศการ และเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ
 • สำนักพัฒนาพิพิธภัณฑ์และองค์ความรู้
 • จ้างเหมาบริการ
 • 08-Feb-2566
 • 92
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาด้านกฎหมาย/ผู้ช่วยนิติกร
 • กลุ่มงานกฎหมาย
 • จ้างเหมาบริการ
 • 31-Jan-2566
 • 144
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการด้านค้นคว้า และรวบรวมข้อมูล เนื้อหา องค์ความรู้ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดทำนิทรรศการและเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ
 • สำนักพัฒนาพิพิธภัณฑ์และองค์ความรู้
 • จ้างเหมาบริการ
 • 31-Jan-2566
 • 119
 • รับสมัครบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านกฎหมาย/ผู้ช่วยนิติกร จำนวน 1 ราย
 • ปิดรับสมัคร
 • ปิดรับสมัคร
 • 18-Jan-2566
 • 204