ข่าวรับสมัครงาน

job_management.news_information_for_the_recruitment

 • Job Name
 • Job Position
 • Job Stage
 • Publish Date
 • Number of viewers
 • Document for Download
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ผู้ตรวจสอบภายใน
 • ปิดรับสมัคร
 • ปิดรับสมัคร
 • 10-Sep-2563
 • 20
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน นิติกร
 • ปิดรับสมัคร
 • ปิดรับสมัคร
 • 28-Aug-2563
 • 30
 • รับสมัครเพื่อคัดเลือก ผู้ตรวจสอบภายใน
 • ปิดรับสมัคร
 • ปิดรับสมัคร
 • 31-Jul-2563
 • 31
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา
 • ปิดรับสมัคร
 • ปิดรับสมัคร
 • 01-Oct-2564
 • 158
 • เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการด้านการต้อนรับ นำชม และจัดกระบวนการเรียนรู้
 • ปิดรับสมัคร
 • ปิดรับสมัคร
 • 15-Mar-2565
 • 248
 • เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนิติกร
 • ปิดรับสมัคร
 • ปิดรับสมัคร
 • 15-Mar-2565
 • 81
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการด้านการต้อนรับ นำชม และจัดกระบวนการเรียนรู้
 • ปิดรับสมัคร
 • ปิดรับสมัคร
 • 25-May-2565
 • 89
 • รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ด้านการจัดทำอาหารเพื่อจำหน่าย ร้านอาหารกินอยู่ดี จำนวน 1 อัตรา
 • สำนักพัฒนากิจการ
 • จ้างเหมาบริการ
 • 02-Jun-2565
 • 24
 • รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ด้านเป็นผู้ช่วยจัดทำอาหารเพื่อจำหน่าย ร้านอาหารกินอยู่ดี จำนวน 1 อัตรา
 • สำนักพัฒนากิจการ
 • จ้างเหมาบริการ
 • 02-Jun-2565
 • 25
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการด้านการต้อนรับ นำชม และจัดกระบวนการเรียนรู้
 • สำนักสารสนเทศและการสื่อสาร
 • จ้างเหมาบริการ
 • 17-Jun-2565
 • 19