ยกขบวนเรียนรู้หลักสูตร ตามรอยพ่อ กับน้องๆ จากโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ นนทบุรี

23 พ.ค. 67 10

        วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้อนรับคณะคุณครู และน้องๆ จากโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จ.นนทบุรี เข้าร่วมทำกิจกรรมในหลักสูตร "ตามรอยพ่อ" จัดเต็มในการเรียนรู้และทำกิจกรรมระยะเวลา 2 ชั่วโมง โดยพี่ๆวิทยากรได้แบ่งกลุ่มให้น้องๆ เรียนรู้พร้อมทำกิจกรรม เริ่มด้วยการผจญภัยผ่านป่ากลางวันและป่ากลางคืน พร้อมส่องสิ่งมีชีวิตที่อาศัยร่วมกันต่างช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และเรียนรู้ถึงการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภายในพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร ต่อด้วยเข้าชมภาพยนตร์ 3 มิติ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” ที่ได้เห็นถึงการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่พระองค์ทรงงานพร้อมคิดค้นโครงการต่างๆมากมายให้แก่ประชาชนคนไทย ปิดท้ายกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด สะท้อนเรื่องการทำงานด้วยกัน การช่วยเหลือกัน การวางแผน ในกิจกรรมรากฐานแห่งความมั่นคง ที่สอดแทรกเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งน้องๆต่ างสนุกสนานและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม

        หน่วยงานใดที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ในรูปแบบหมู่คณะ สามารถดูหลักสูตรต่างๆได้ที่ https://www.wisdomking.or.th/th/course-event สอบถามรายละเอียด 02-529-2212 094-649-2333 087-359-7171 หรือ www.wisdomking.or.th facebook: wisdomkingmuseum และ Line ID: @wisdomkingmuseum