สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “(Digital Pop)”

5 ก.ค. 65 23

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 พลอากาศเอก เสนาะ  พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ เทพทวี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจการ ร่วมงานพิธีเปิดนิทรรศการดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “(Digital Pop)” โดยมี นายชัยวุฒิ ธนาคมนุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานเปิดงานในพิธี ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (อพวช.) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 นิทรรศการ “ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” ผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้เรื่องราวในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจัดแสดงในรูปแบบที่ทันสมัย ออกแบบอย่างสวยงามในแนว Pop Art เน้นการมีส่วนร่วมอย่างสนุกสนาน ผ่านชิ้นงานมัลติมีเดีย (Multimedia) และสื่อปฏิสัมพันธ์ (interactive stations) ผสมผสานด้วยชิ้นงานจัดแสดงที่เน้นของจริงและเทคโนโลยีล้ำสมัย ตื่นตาตื่นใจไปกับ “คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของประเทศไทย” และพลาดไม่ได้ที่จะชวนคุณไปทำความรู้จักกับ “Unitree” หุ่นยนต์สุนัขตรวจการณ์อัจฉริยะ ซึ่งในนิทรรศการฯ จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 7 โซนด้วยกัน ได้แก่ 1.คอมพิวเตอร์ (Computer) : เรียนรู้พัฒนาการของเครื่องคอมพิวเตอร์และบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้อง 2.ตรรกศาสตร์และอัลกอริทึม (Logic and Algorithm) : เรียนรู้ตรรกศาสตร์และอัลกอริทึมกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ 3.การเข้ารหัส (Coding) : มาทำความรู้จัก Coding 4.การเขียนโปรแกรม (Programming) : เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างระบบสมองกล 5.คอมพิวเตอร์เชิงควอนตัม (Quantum Computer) : มาทำความเข้าใจความหมายของคอมพิวเตอร์ในเชิงควอนตัม 6.ทักษะความเข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) : รู้จักประโยชน์ของทักษะความเข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัลและแนวโน้มของสังคมดิจิทัลในอนาคต และ 7.ฮัลโหล, เวิลด์ (Hello, World) : มารู้จักประวัติภาษาคอมพิวเตอร์อย่าง สำหรับผู้เข้าชมที่สนใจชมนิทรรศการ “ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” สามารถเข้าชมได้ ณ โถงนิทรรศการชั้น 1 พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เปิดให้บริการทุกวันพุธ – ศุกร์ เวลา 09.30 -16.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.30 -17.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 0-2577-9999 ต่อ 2122, 2123 หรือ www.nsm.or.th