สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 61 ปี

23 พ.ค. 67 11

        วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบหมายให้ นางสาวสมพิศ วงศ์ปัญญา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับกรมพัฒนาที่ดิน และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 61 ปี โดยมี นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.กษ.) เป็นประธานในพิธีฯ ในการนี้ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ได้ร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิพัฒนาที่ดินสงเคราะห์ ณ กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ