ครูยุคใหม่ หัวใจพอเพียง รุ่น 3

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ต้อนรับผู้บริหาร คุณครู อาจารย์ และผู้แทนจากสถานศึกษาต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 33 ท่าน รวม 11 หน่วยงาน เข้าร่วม "โครงการครูยุคใหม่ สืบสาน ต่อยอด เกษตรมีชีวิตที่พิพิธภัณฑ์การเกษตร รุ่นที่ 3" โดยมีนายชัยวัฒน์ เทพทวี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจการเป็นผู้แทน กล่าวต้อนรับและแนะนำพิพิธภัณฑ์ โดยในวันนี้ผู้บริหาร คุณครู และผู้แทนที่มาเข้าโครงการฯ ได้เข้าชมนิทรรศการทั้งพิพิธภัณพ์ภายในอาคารและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง คือ พิพิธภัณฑ์กษัตริย์ เกษตร พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา และฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกท่านต่างประทับใจกับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ และให้ความสนใจที่จะนำนักเรียนมาเข้าร่วมหลักสูตรการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในรูปแบบค่ายการเรียนรู้และการมาทัศนศึกษาภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

524