เรียนรู้ตามรอยพ่อ กับ กศน.เขตห้วยขวาง

ตามรอยการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 พร้อมกับเรียนรู้ความสำคัญของสมุนไพรไทย กับคณะนักศึกษาจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตห้วยขวาง ผ่านโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เกษตร เศรษฐกิจพอเพียง "สุข สนุก เรียนรู้ชัด ปฏิบัติได้จริง" ในหลักสูตร "ตามรอยพ่อ" ระยะเวลา 2 ชั่วโมง ซึ่งวันนี้ทางคณะได้เข้าศึกษาเรื่องความหลากหลายของพันธุกรรม สรรพคุณทางยาของสมุนไพรไทย เทคนิคการนำไปใช้ประโยชน์ พร้อมกับองค์ความรู้การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเหล่านั้น ผ่านการชมนิทรรศการภายใน "พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม" เดินตามรอยในหลวง รัชกาลที่ 9 เรียนรู้การทรงงานของพระองค์ท่านผ่านการชมนิทรรศการ "นวัตกรรมของพ่อ" และนิทรรศการ "สนองพระราชปณิธาน" ภายใน "พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา"

633