2 หลักสูตรใน 1 วัน ก็ทำได้

วันที่ 15 มีนาคม 2562 คณะครูจากโรงเรียนวัดผาสุการาม จังหวัดนครปฐม พาน้องๆนักเรียน กว่า 100 คน เข้าชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปทุมธานี สุข สนุก เรียนรู้ชัด ปฏิบัติได้จริง ผ่าน 2 หลักสูตร เริ่มที่หลักสูตรแรก “ตามรอยพ่อ” เพียง 2 ชั่วโมง เข้าชมพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม ตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตื่นตา ตื่นใจกับ ‘เมล็ดพันธุ์เต้นระบำ’ ผ่านแสง สี เสียง พร้อมสอดแทรกเนื้อหาความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุ์กรรมในแต่ละภูมิภาค จากเมล็ดพันธุ์เมล็ดเล็กๆ เติมโตเป็นต้นไม้ใหญ่ เที่ยวชมนก ชมไม้ ส่องสัตว์ป่าน้อยใหญ่ภายในพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร ตกบ่ายทานข้าวอิ่มพร้อมเรียนรู้เต็มที่ในหลักสูตรที่ 2 “สืบทอดพระราชปณิธาน กษัตริย์เกษตร” เรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา ร่วมกันคิด ช่วยกันทำ เล่มเกมสร้างสรรค์ความคิดรากฐานแห่งความมั่นคง เกมยอดฮิตที่สอดแทรกเรื่องราวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้าใจ และเห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และที่ขาดไม่ได้ในแต่ละหลักสูตรตอกย้ำความสนุกด้วยภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรียนรู้แบบครบรส ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย

471