บางจากส่งต่อปณิธานของพ่อ ร.9

วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริษัท บางจาก คอร์ปเรชั่น จำกัด(มหาชน) กทม. นำนักเรียนจากโรงเรียนวัดบางนานอกเข้าร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงกับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลักสูตร นวัตกรรมของพ่อ 3 ชั่วโมงเต็มๆ โดยน้องๆ ได้ศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด “รากฐานแห่งความมั่นคง” เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราในโซนวิถีเกษตรของพ่อ และโซนนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเข้าชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง ไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโสที่ได้รับพระราชทานพระอนุญาตจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ดัดแปลงเป็นภาพยนตร์เพื่อสอดแทรกคำสอนให้เด็กๆในการการใช้ชีวิต และปิดท้ายกิจกรรมอย่างสนุกสนานสัมผัสจริง ปฏิบัติจริงกับ การทำนาดำและนาโยนกล้า

588