หลักสูตร “การปลูกผักคุณภาพในโรงเรือนขนาดเล็ก”

เรียนรู้การปลูกผักเพื่อสร้างคลังอาหารปลอดภัยไว้ให้ตัวเองและครอบครัว ผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ในหลักสูตร “การปลูกผักคุณภาพในโรงเรือนขนาดเล็ก” ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง “1 ไร่พอเพียง” แนวคิดการจัดการพื้นที่เล็กๆ ในครอบครัว การสร้างคลังอาหาร สมุนไพร การปลูกผักไว้ทานเอง ในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานแก่พสกนิกรคนไทย ต่อกันด้วยการลงมือฝึกปฎิบัติ “การปลูกผักคุณภาพในโรงเรือนขนาดเล็ก” สำหรับคนที่พื้นที่จำกัดและต้องการผักในแบบโรงเรือนขนาดเล็กๆ ผู้เข้าร่วมอบรมให้ความสนใจและเรียนรู้ขั้นตอนต่างๆในการลงมือทำ พักเที่ยงร่วมกันรับประทานกลางวันด้วยเมนูเพื่อสุขภาพที่ ร้าน กิน อยู่ ดี ลุยกันต่อกับช่วงบ่ายด้วยการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ภายในอาคาร เรียนรู้ความสำคัญของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และสนุกสนานกับการเดินป่ากลางวันป่ากลางคืน “พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร” ปิดท้ายความประทับใจด้วยการเข้าชมภาพยนตร์ 3 มิติ “เรื่องคิดถึงพ่อมิลืมเลือน” ในโรงภาพยนตร์กษัตริย์เกษตร 200 ที่นั่ง

804