ครูยุคใหม่ หัวใจพอเพียง รุ่น 3

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ต้อนรับผู้บริหาร คุณครู อาจารย์ จากสถานศึกษาต่างๆ ทั้งภาครัฐ​และเอกชน เข้าร่วมอบรมใน "โครงการครูยุคใหม่ สืบสาน ต่อยอด เกษตรมีชีวิตที่พิพิธภัณฑ์การเกษตร รุ่นที่ 3" โดยมีนายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวต้อนรับและแนะนำพิพิธภัณฑ์​ฯ แก่ผู้บริหารและคณะครูที่มาเข้าร่วมอบรม โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 14 หน่วยงาน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าชมนิทรรศการภายใน "พิพิธภัณฑ์​ในหลวง​รักเรา" ซึ่งจัดแสดงเรื่องราวการทรงงานของพระบาทสมเด็​จ​พระเจ้า​อยู่​หัว​ รัชกาล​ที่​ 9 ผ่านเทคโนโลยี​สมสมัย เดินตามรอยเจ้าฟ้านัก อนุรักษ์​ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา​ฯ​ สยาม​บรม​ราช​กุมารี​ เพื่อสานต่อการอนุรักษ์​ทรัพยากรธรรมชาติ​ของไทยภายใน "พิพิธภัณฑ์​มหัศจรรย์​พันธุกรรม" ชมนิทรรศการ​เครือข่ายผู้น้อมนำคำสอนปรัชญา​เศรษฐกิจพอเพียง​ไปปรับใช้กับตนเองและชุมชน พร้อมสนุกกับเกมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกมสวมหมวกให้ภูเขาสวมรองเท้าให้ตีนดอยใน "พิพิธภัณฑ์​กษัตริย์​ เกษตร" และชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ "เรื่องของพ่อในบ้านของเรา" ก่อนไปชมฐานการเรียนรู้ "เกษตรพอเพียงเมือง" ซึ่งอยู่ในส่วนของพิพิธภัณฑ์​กลางแจ้งเส้นทางการเรียนรู้เกษตร​เศรษฐกิจ​พอเพียง​ โดยผู้บริหารและคณะครูต่างประทับใจกับกิจกรรมที่ทางโครงการจัดขึ้นในครั้งนี้ และสนใจที่จะนำนักเรียนมาเข้าร่วมหลักสูตรการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในรูปแบบค่ายการเรียนรู้และทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

497