ตารางอบรมวิชาของแผ่นดิน พ.ค. 62

พิพิธภัณฑ์​การเกษตร​เฉลิมพระ​เกียรติ​ฯ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดศาสตร์​แห่งแผ่นดิน เพื่อนำไปประยุกต์สู่วิถีชีวิตแห่งความพอเพียงที่ยั่งยืน ผ่านการอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิง​ปฏิบัติการ​กว่า 10 หลักสูตร​ฟรี ในงาน​ "ศาสตร์​พระราชา​ ศรัทธา​แห่ง​เกษตรกรรม​" 3-5 พ.ค. 2562 งานเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00-18.00​ น. เรียนรู้ศาสตร์พระราชา สานต่อวิถีแห่งเกษตรกรรม​และความพอเพียง ที่งาน "ศาสตร์​พระราชา​ ศรัทธา​แห่ง​เกษตรกรรม​" 3-5 พ.ค. 2562 งานเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00-18.00​ น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-5292212 , 086-9014638

1,083