ตามรอยพระบาท กษัตริย์ เกษตร

พิพิธภัณฑ์​การเกษตร​เฉลิมพระ​เกียรติ​ฯ ต้อนรับคณะประชาชนจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง เข้าชมพระอัจฉริยภาพ​กษัตริย์​นักพัฒนา​และเรียนรู้การอนุรักษ์​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​ ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบของหมู่คณะในหลักสูตร​ส่งเสริมการ​เรียนรู้​เกษตร​เศรษฐกิจพอเพียง​ "ตามรอยพ่อ" ภายในระยะเวลา 2 ชั่วโมง โดยกิจกรรมในวันนี้ประชาชนจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง ได้เข้าชมพระปรีชาสามารถ​ด้านการพัฒนา​และการบริหารจัดการทรัพยา​กรของในหลวง รัชกา​ลที่​ 9 จากการชมนิทรรศการ​ "วิถีเกษตรของพ่อ" ภายในพิพิธภัณฑ์​ในหลวง​รัก​เรา​ พร้อมกับการชมภาพยนตร์​แ​อนิเมชั่น​ 3 มิติ "เรื่อง​ของ​พ่อ​ใน​บ้าน​ของเรา" ก่อนจะไปชมความแตกต่างหลากหลาย​ของ​พันธุกรรม​พืช​กว่า 12,000 เมล็ด เรียนรู้การใช้ประโยชน์​จากพืชเพื่อการดูแลร่างกายตนเอง และการอนุรักษ์​ให้พืชพรรณ​เหล่านี้ยังคงอยู่จากนิทรรศการ​ภายใน "พิพิธภัณฑ์​มหัศจรรย์​พันธุกรรม"

494