พิธีเปิดนิทรรศการพิเศษ

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายสัตวแพทย์ ยุคล ลิ้มแหลมทอง อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง“พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ สายธารแห่งพระมหากรุณาธิคุณด้านการเกษตร” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายสมเกียรติ พันธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี​

นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวรายงานว่า “…สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) กำหนดจัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ สายธารแห่งพระมหากรุณาธิคุณด้านการเกษตร” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อเป็นการถวายราชสักการะเนื่องในพระราชพิธีอันเป็นมหามงคล และเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทางด้านการเกษตร ผ่านพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีที่สำคัญยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทยที่ส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรม พร้อมกิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้ทางวิชาการเนื่องในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ แล้ว ยังจัดให้มีกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ทางด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีประยุกต์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยความร่วมมือจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจากทั่วทุกภาค ที่ได้นำตัวอย่างผลิตผลที่ได้จากการลงมือปฏิบัติมาเผยแพร่ให้แก่ประชาชนทั่วไป...”

ด้านนายสัตวแพทย์ ยุคล ประธานในพิธี เปิดเผยว่า“...พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ นั้น เป็นพระราชประเพณีที่สำคัญที่ก่อให้ความเป็นสิริมงคลอันสูงสุดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่พสกนิกรที่ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ ทรงอธิษฐานเพื่อบำรุงขวัญเมล็ดพันธุ์พืชให้อุดมสมบูรณ์ เจริญงอกงามและปราศจากโรคภัย พระราชทานเมล็ดพันธุ์แก่ชาวนาและประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ให้เป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลแก่พืชผลที่จะเพาะปลูกในปีอีกด้วย อีกทั้งพิธีกรรมที่สื่อสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นแห่งฤดูกาลในการทำนาและเพาะปลูก การที่สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ริเริ่มจัดนิทรรศการเรื่อง “พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ สายธารแห่งพระมหากรุณาธิคุณด้านการเกษตร” เฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ครั้งนี้ เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมที่จัดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสม ในการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อปวงชนชาวไทยในด้านการเกษตร…”

นิทรรศการพิเศษนี้ จัดแสดงเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชม ศึกษาเรียนรู้สายธารแห่งพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ ๕ ชั้น ๑ ตลอดระยะเวลา ๑ เดือน โดยความร่วมมือจากกรมศิลปากร อนุญาตให้ยืมวัตถุชิ้นสำคัญ คือ คันไถ ที่ใช้ประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ปัจจุบันเก็บรักษาและจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และ ท่านองคมนตรี ดร.จรัลธาดา กรรณสูต ให้ยืมสมบัติส่วนตัว คือ ผ้านุ่ง และ ครุย ที่ได้สวมใส่ในการเป็นพระยาแรกนา ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เมื่อพุทธศักราช ๒๕๕๑ และ พุทธศักราช ๒๕๕๒

ในวันเดียวกันนี้ รวมพลังทำความดีด้วยหัวใจ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ร่วมกับศูนย์บริจาคโลหิตโรงพยาบาลศิริราช ร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ โดย ๙ กล้า ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการทำนา ๑ ไร่ ได้เงิน ๑ แสนบาท พร้อมเผยเคล็ดลับการทำก้อนจุลลินทรีย์ง้วนดินด้วยเทคโนโลยีสรรพสิ่งอะตอมมิคนาโน พบกับสุดยอดนวัตกรรมขยายพันธุ์พืช ร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษแชะ แชร์ เช็คอิน รับพันธุ์ไม้ท้องถิ่นกลับบ้านทันที

ชม ชิม ช้อป สินค้าเกษตรปลอดภัย ผัก ผลไม้ สดใหม่จากสวน ผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพ จากเครือข่ายเกษตรกรและภาคีความร่วมมือ ที่นำมาจำหน่ายให้ผู้เข้าร่วมงานได้เลือกซื้อกลับบ้านในราคาย่อมเยากว่า ๑๐๐ ร้านค้า พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช ริมถนนพหลโยธิน จ.ปทุมธานี

465