เดินตามศาสตร์พระราชา เรียนรู้การพัฒนาที่ยั่งยืน

ต้อนรับคณะประชาชนจากสำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา จ.ภูเก็ต เข้าเรียนรู้พระอัจฉริยภาพกษัตริย์ เกษตร นักพัฒนา จากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตร "ตามรอยพ่อ" ซึ่งใช้เวลา 2 ชั่วโมง โดยได้ชมนิทรรศการ "วิถีเกษตรของพ่อ" ซึ่งเป็นนิทรรศการที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพด้านการจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า คน ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ต่อด้วยการชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ "เรื่องเมล็ดสุดท้าย" พร้อมกับเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรพืชพรรณท้องถิ่นของไทย จากการเข้าชมนิทรรศการภายใน "พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม" ที่รวบรวมองค์ความรู้เรื่องของสมุนไพร การนำไปใช้ และการอนุรักษ์ไว้อย่างครบถ้วน

596