10 ปี สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง "10 ปี สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ" 1-2 มิ.ย. 2562 เวลา 08.00-18.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ นวนคร ปทุมธานี พิเศษ ครบรอบ 10 ปี สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ พบกับ...นิทรรศการนวัตกรรมเกษตรหลากหลาย องค์ความรู้ด้านเกษตรมากมาย อาทิ การปลูกผักกลับหัว การปลูกผักข้างกำแพง การปลูกผักในภาชนะเหลือใช้ การทำนาโยนกล้า การทำบ้านดิน เห็ดอบโอ่ง การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า นวัตกรรมพลังงานจากแสงอาทิตย์ เครื่อง ตะบันน้ำ จักรยานสูบน้ำพลังงานจลน์ เป็นต้น  พบกับวิทยากร ปราชญ์เกษตร มากความสามารถที่มาถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรพอเพียงให้กับผู้ที่สนใจผ่านการอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า 10 หลักสูตร ฟรี  ช้อป ชม ชิม ผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพดีจากเครือข่ายเกษตรกรและภาคีความร่วมมือกว่า 500 รายการ ที่นำมาจำหน่ายในราคามิตรภาพ  ร่วมสนุกกับกิจกรรม "เพาะ แจก แลก เปลี่ยน" นำภาชนะเหลือใช้มาเพาะกล้าไม้กลับไปดูแลต่อที่บ้าน  ร่วมกันรณรงค์ลดขยะพลาดสติก กับกิจกรรมดีๆ "หิ้วถุงผ้า ถือปิ่นโต ลดพลาสติก" ช่วยเรา ช่วยโลก ช่วยสิ่งแวดล้อม

พบกับนวัตกรรมและองค์ความรู้ทางการเกษตรมากมายในงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง "10 ปี สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ" 1-2 มิ.ย. 2562 เวลา 08.00-18.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ นวนคร ปทุมธานี

885