ชมเกษตรเมือง กับองค์​การสวนพฤกษศาสตร์

พิพิธภัณฑ์​การเกษตร​เฉลิมพระ​เกียรติ​ฯ​ ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร​จากองค์​การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าเรียนรู้พระอัจฉริยภาพ​กษัตริย์ ​เกษตร​ เพื่อน้อมนำแนวคิดการทรงงานไปปรับประยุกต์​ใช้ในการพัฒนาตนเอง ผ่านการเข้าชมนิทรรศการ​ที่บอกเล่าเรื่องราวพระราช​กรณียกิจ​ การทรงงาน ปรัชญา​เศรษฐกิจ​พอเพียง​ และต้นแบบการทำเกษตร​พอเพียงตามคำสอนของในหลวง รัชกา​ลที่​ 9 ที่มีจัดแสดงอยู่ทั่งพิพิธภัณฑ์​กลางแจ้ง​และพิพิธภัณฑ์​ในอาคาร โดยเข้าชมในรูปแบบวิทยากรนำชม ซึ่งวิทยากรได้พาคณะร่วมกันเดินตามรอย​การทรงงานของในหลวง รัชกา​ลที่​ 9 เรียนรู้แนวคิดการพัฒนา​ชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติ​แต่ละภูมิภาค​ โดยคนในชุมชมต่างตระหนัก​ถึงความสำคัญ​ของทรัพยากรที่มีอยู่และร่วมมือกันพัฒนา​ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูล​และยั่งยืน จากการชมนิทรรศการ​ "วิถีเกษตร​ของพ่อ" ชมนิทรรศการ​ "หลักการ​ทรงงาน" 23 แนวคิดการทรงงานที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการคิดค้น บริหารจัดการ โครงการพระราชดำริต่างๆ ที่มีกว่ากว่า 4,700 โครงการ พร้อมชมภาพยนตร์​แอนิเมชั่น 3 มิติ "เรื่องของพ่อในบ้านของเรา" ที่สะท้อนความรัก ความห่วงใยที่พระองค์​ทรงมอบให้แก่ประชาชนชาวไทยมาตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีที่ทรงครองราชย์​ ภายในพิพิธภัณฑ์​ในหลวงรักเรา จากนั้นนั่งรถรางชมพื้นที่บริเวณ​พิพิธภัณฑ์​กลางแจ้ง "นวัตกรรม​เกษตร​เศรษฐกิจ" เรียนรู้ปรัชญา​เศรษฐกิจ​พอเพียง​และเกษตรทฤษฎี​ใหม่ในเชิงประจักษ์​ สัมผัส​กับแปลงเกษตรของจริง ชมฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง อีกหนึ่งต้นแบบการทำเกษตรประหยัดพื้นที่ ทางเลือกของคนเมืองที่อยากมีแปลงผักขนาดพอดีกับพื้นที่ใช้สอย เพื่อไว้ปลูกผักปลอดสารพิษ​ทานเองได้ที่บ้าน

สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมต่างๆได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือสอบถาม 02-529-2212-13, 087-359-7171 Line: @wisdomkingfan Facebook: wisdomkingfan อย่าลืมกดติดตาม กดไลท์ กดแชร์ เยอะๆ นะคะ

461