สร้างรากฐานชีวิต จากแนวคิดความพอเพียง

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ต้อนรับเจ้าหน้าที่และน้องๆ นักเรียน จากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรียนรู้แนวทางการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงจากประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร "ตามรอยพ่อ กษัตริย์ เกษตร เศรษฐกิจพอเพียง" ภายในระยะเวลา 5 ชั่วโมงเต็ม น้องๆ ทุกคนได้สนุกไปกับการเรียนรู้ตั้งแต่ทฤษฎีจากพี่วิทยากร ตลอดจนการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง โดยน้องๆ ได้ชมฐานการเรียนรู้ "1 ไร่ พอเพียง และเกษตรพอเพียงเมือง"แปลงสาธิตการทำเกษตรผสมผสานและการจัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าสูงสุด พร้อมชมบ้านรูปแบบต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากดินและฟางข้าวในฐานการเรียนรู้ "บ้านดินบ้านฟาง" ก่อนที่จะไปช่วยกันลงมือฝึกปฎิบัติการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ซึ่งมีพี่วิทยากรคอยสอนน้องๆ ตั้งแต่กรรมวิธีการเตรียมวัสดุเพาะจนถึงเคล็ดลับการทำให้เห็ดที่ออกดอกมาสีสันน่ารับประทาน ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา ในนิทรรศการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ตลาดเก่าชาวเกษตรและน้อมนำคำพ่อสอนต่อด้วยเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด"รากฐานแห่งความมั่นคง"ที่ให้ข้อคิดดีๆทั้งในเรื่องของการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับตนเองโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง และยังสอนให้น้องๆ เรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่นอีกด้วย จากนั้นเข้าชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ "เรื่องไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส" เป็นกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้ก่อนที่จะเดินทางกลับ

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13 09-4649-2333 08-7359-7171 หรือ www.wisdomking.or.th facebook/ InstagramID: wisdomking และ @Line ID: @wisdomkingfan

531