2 หลักสูตร 1 วันก็ทำได้!!

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จ.นครปฐม วันนี้พาน้องๆนักเรียนเข้าเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จ.ปทุมธานี เรียนรู้ชัด ปฏิบัติได้จริง กับ 2 หลักสูตรในวันเดียว เริ่มต้นวันกับหลักสูตร “นวัตกรรมของพ่อ” ท่องเที่ยวท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งผ่านฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง บ้านนวัตกรรรมพลังงาน เรียนรู้วิถีเกษตรไทยผ่านบ้านเรือนไทย 4 ภาค ลงมือปฏิบัติปลูกผักกางมุ้งสนุกกับภาพยนตร์ 3 มิติ เรื่องของพ่อในบ้านขอเรา เรียนรู้ช่วงบ่ายในหลักสูตร “ตามรอยพ่อ” ชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา เรียนรู้พระอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นดั่งกษัตริย์ เกษตรของคนไทย สนุกดีมีสาระที่สะท้อนความสามัคคีในกลุ่มผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิดแผ่นเจ้าปัญหา ปิดท้ายด้วยภาพยนตร์ 3 มิติ เรื่องแผ่นดินของเรา

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13 09-4649-2333 08-7359-7171 หรือ www.wisdomking.or.th facebook/ InstagramID: wisdomking และ @Line ID: @wisdomkingfan

501