เรียนรู้ศาสตร์​ความพอเพียง 2 วัน 1 คืน

คุณครูจากวิทยาลัยชุมชนตราด จ.ตราด นำนักศึกษาจำนวน 30 คน เข้าศึกษาปรัชญา​เศรษฐกิจ​พอเพียง​และแนวคิดการทำเกษตรตามหลักทฤษฎี​ใหม่ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่พิพิธภัณฑ์​การเกษตร​เฉลิมพระ​เกียรติ​ฯ​ ในหลักสูตรค่ายการเรียนรู้ "วิถีพอเพียง" 2 วัน 1 คืน โดยเริ่มต้นการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด "เชือกเจ้าปัญญา เรียนรู้การแก้ปัญหาจากจุดเล็ก 1 ในหลักการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 พร้อมกับฝึกการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ​ผ่านกิจกรรมสื่อสารสร้างสรรค์​ ต่อด้วยการเข้าชมนิทรรศการพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ฐานการเรียนรู้ "1 ไร่พอเพียง บ้านนวัตกรรมพลังงาน และฐานการเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียง 4 ภาค" จากนั้นลงมือฝึกปฏิบัติ "การสร้างบ้านดินบ้านฟาง การเลี้ยงไส้เดือนในลิ้นชักกล่องพลาสติก และการปลูกผักบนพื้นปูน" กับพี่ๆ วิทยากรมากความสามารถ และทบทวนบทเรียนรู้ที่ได้รับมาตลอดทั้งวันด้วยการร่วมกันทำกิจกรรม" รากฐานแห่งความมั่นคง" ที่ให้ข้อคิดและสะท้อนเรื่องการนำปรัชญา​เศรษฐกิจพอเพียง​มาใช้ในชีวิตประจำวัน เช้าวันที่ 2 เข้าชมนิทรรศการ​ด้านในพิพิธภัณฑ์ภายในอาคารเพื่อเรียนรู้ความหลากหลายของพันธุกรรมพืชที่เป็นมรดกลำ้ค่าของลูกหลานไทยใน "พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม" เรียนรู้ความรักอันยิ่งใหญ่ที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 มอบให้ปวงชนชาวไทย พร้อมกับพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาในพิพิธภัณฑ์​ในหลวง​รัก​เรา​ ต่อด้วยชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ "เรื่องแผ่นดินของเรา" ภายในโรงภาพยนตร์กษัตริย์ เกษตร​

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-529-2212-13, 087-359-7171,094-649-2333 หรือคลิกดูรายละเอียดทาง facebook/Instagram: wisdomkingfan หรือLineID : @wisdomkingfan

505